2012/03/25

Xóa và không lưu trữ mật khẩu trong trình duyệt

Ban Biên Tập No Firewall 
Kỹ sư Lê Quang
Nếu lưu mật khẩu trong trình duyệt và máy bạn bị dính vi-rút, tin tặc sẽ tự động vào tài khoản online của bạn. 

Nhiều người để trình duyệt tự động lưu lại mật khẩu vào các tài khoản online như email, Skype, IM, Facebook để mỗi khi lên mạng, máy sẽ tự động đăng nhập vào các tài khoản này. Điều này rất nguy hiểm, vì nếu máy bạn bị xâm nhập, dính vi-rút, tin tặc sẽ tự do vào các tài khoản online của bạn.

Nếu bạn đang lưu mật khẩu trong trình duyệt, bạn nên xóa và thiết trí lại để trình duyệt không tự động lưu lại mật khẩu. Sau đây là môt số hướng dẫn:

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer 9 
Opera
Safari (Mac OS) 

No comments:

Post a Comment