2012/03/25

Cảnh báo: Email binhan018@gmail.com gửi vi-rút

Ban Biên Tập No Firewall
2012/03/25

Xin cẩn thận khi nhận được email từ điạ chỉ  <binhan018@gmail.com> với tập tin đính kèm có tên là Giavexe.rar.  Đây là vi-rút loại keylogger. Nếu máy bị dính vi-rút này thì kẻ gian sẽ đánh cắp mật khẩu/login của bạn.

Tập tin có vi-rút: Giavexe.rar
Kích thước: 72454 bytes

Khi giải nén sẽ cho ra tập tin Giavexe.doc, mà thật sự ra là tập tin .EXE trá hình làm tài liệu .DOC. Các bạn nên cẩn thận và xóa đi email này lập tức, không mở ra.

Để giúp các bạn đo lường mức độ rủi ro bị dính vi-rut, bạn có thể điền vào bản tự kiểm tra rủi ro trên mạng. Chỉ cần trả lời vài câu hỏi và bạn sẽ được kết quả và một số đề nghị cụ thể ngay từ BBT No Firewall.  Bạn bấm vào đây để bắt đầu.

No comments:

Post a Comment