2012/03/24

Không lưu trữ mật khẩu trong trình duyệt Safari (Mac OS)

Ban Biên Tập No Firewall
Kỹ sư Lê Quang

Sau đây là cách thức để xóa và thiết trí để trình duyệt Safari không tự động lưu lại mật khẩu.

Trên hàng menu của Safari, bấm vào Safari, rồi chọn Preferences...Vào phần AutoFill, trong đó tắt hàng User names and passwords để Safari đừng ghi nhớ. Nếu trước đó đã để nhớ mật khẩu rồi thì bấm vào nút Edit... để xóa hết.

No comments:

Post a Comment