Vượt tường lửa

Phần 1. Công Cụ Vượt Tuờng Lửa 
Trước khi chọn cho mình một công cụ vượt tường lửa hoặc giúp bảo vệ danh tánh và hoạt động của bạn trên mạng, bạn nên nhận diện nhu cầu của bạn là gì. Đây là cách chọn công cụ vượt tường lửa!

Freegate 
Hotspot Shield - Sesawe
Psiphon
PUFF
Simurgh
Tor
Tor Browser Bundle
Ultrasurf
Your-Freedom
Xem hướng dẫn qua video

Bạn có thường gặp vấn đề với Hotspot Shield? Bấm vào đây.

Phần 2. Các hướng dẫn khác
Phương pháp vượt tường lửa để vào Facebook (pdf)
Các phương pháp vào Facebook 
Cách vượt kiểm duyệt để truy cập các trang Blogspot bị chặn 

Phần 3. Phương thức vượt thoát kiểm duyệt internet
Đây là một cẩm nang được thực hiện công phu bởi tổ chức quốc tế Sesawe, hầu giúp dân cư mạng trên thế giới vượt kiểm duyệt internet của các chế độ độc tài. 

Giới Thiệu
Giới Thiệu
Đôi Lời Về Cẩm Nang Này

Mở Đầu
Vượt Thoát Là Gì?
Tôi Đang Bị Kiểm Duyệt?
Phát Hiện Và Ẩn Danh
Mạng Internet Vận Hành Như Thế Nào
Ai Kiểm Soát Internet?
Kỹ Thuật Sàng Lọc

Kiến Thức Căn Bản
Mẹo Đơn Giản
Sử Dụng WebProxy
Sử Dụng PH Proxy
Sử Dụng Psiphon
Sử Dụng Psiphon2
Sử Dụng Các Trạm Psiphon Mở
Rủi Ro

Kiến Thức Chuyên Môn
Kiến Thức Chuyên Môn
HTTP Proxy
Cài Đặt Switch Proxy
Sử Dụng Switch Proxy
Tor: Định Tuyến Củ Hành
Sử Dụng Gói Trình Duyệt Tor
Sử Dụng Gói Trình Duyệt Tor IM
Sử Dụng Tor Với Cầu Nối
Sử Dụng Jon Do

Xuyên Hầm
VPN Là Gì
OPEN VPN
Xuyên Hầm SSH
SOCKS PROXIES
Cài Đặt Web Proxy
Cài Đặt PH Proxy
Cài Đặt Psiphon
Cài Đặt Cầu Nối Tor
Những Mối Nguy Khi Chạy Proxy

Phụ Lục
Tài Liệu Nguyên Cứu Thêm
Tự Điển Thuật Ngữ