2012/07/03

2.2 Sao lưu - Dịch vụ lưu trữ web chung


Electronic Frontier Foundation
2012/09/03
Dịch bởi Blog No Firewall

Để sao lưu trang web trong dịch vụ lưu trữ web chung, bạn cần sao lưu các tập tin và cơ sở dữ liệu. Bạn cần một ứng dụng chuyển tập tin (file transfer) chạy trên máy vi tính để sao lưu tập tin, và bạn cần vào được trang quản lý tài khoản (control panel) để sao lưu cơ sở dữ liệu. Các dịch vụ lưu trữ web chung sử dụng các giao diện quản lý tài khoản khác nhau. Nhiều dịch vụ dùng công cụ gọi là cPanel, tuy giao diện có khác nhau đi nữa, các bước để làm sao lưu căn bản giống nhau.

Sao lưu các tập tin trong trang web

Để sao lưu các tập tin trong trang web bạn cần tên trang chủ để nối vào (thường Bạn cũng cần một ứng dụng chuyển tập tin. FileZilla là một ứng dụng nguồn mở chạy trên các hệ điều hành lớn. Nếu bạn dùng Windows hay Mac OS X, có thể tải xuống ấn bản mới nhất của FileZilla từ trang nhà của FileZilla. Nếu bạn dùng GNU/Linux bạn có thể dùng package manager để cài đặt.

Để sao lưu trang web, khởi động FileZilla và bấm vào Site

Manager (icon đầu tiên trong thanh trên cùng).
  • Bấm New Site và đặt một tên mới. Điền vào tên máy chủ trong ô Host (thường là tên miền của trang web, không cần phải ghi "http://" ). Bạn có thể để trống ô Port.
  • Bấm vào menu thả xuống Protocol và chọn SFTP. Nếu bạn không kết nối vào máy chủ bằng SFTP được thì chọn FTP. Dữ liệu chuyển tải dùng giao thức SFTP được mã hóa an toàn, còn chuyển tải dùng FTP thì không. Chuyển tải dữ liệu sao lưu qua đường FTP có nguy cơ và có thể khiến cho trang web của bạn bị xâm nhập.
  • Bấm vào menu thả xuống Logon Type và chọn "Normal" nếu bạn muốn FileZilla nhớ mật khẩu; chọn "Ask for password" nếu bạn muốn đánh vào mật khẩu mỗi khi vào. 
  • Khi bạn sẵn sàng để nối kết, bấm Connect.
  • LƯUÝ: Nếu bạn dùng giao thức SFTP, có thể sẽ thấy thông báo "Unknown host key" (chìa khóa chủ lạ) khi vào lần đầu.

Bạn có thể đánh dấu vào ô "Always trust this host, add this key to the cache" (Tin tưởng máy chủ này và thêm chìa khóa vào bộ đệm) rồi bấm OK. Từ nay trở đi sẽ không thấy thông báo này nữa. Nhiều phần khi lần đầu nối kết vào máy chủ SFTP bạn chưa là đích nhắm của kiểu tấn công bởi kẻ trung gian (Man in the Middle Attack) cho nên chọn tin tưởng chìa khóa máy chủ lần đầu. Nếu bạn bị tấn công trong khi nối kết vào máy chủ, bạn sẽ thấy một hộp thoại báo động mới cho biết chìa khóa đang dùng nối để vào khác với chìa khóa đã lưu trữ. Khái niệm này gọi là Tin Tưởng Lần Đầu Sử Dụng (Trust On First Use or TOFU)
Bây giờ thì bạn đã nối vào máy chủ từ xa. Nếu bạn gặp vấn đề nối kết, mở Site Manager ra và xem lại các cấu hình.
  • Khi nối vào xong, bạn sẽ thấy màn ảnh chia đôi trong FileZilla. Bên trái là máy tính của bạn còn bên phải là máy chủ từ xa. Bạn có thể di chuyển tới lui bên phần máy tính để chọn thư mục giữ bản sao lưu.
  • Kế tiếp, trên máy chủ từ xa, hãy tìm thư mục chính của trang web của bạn. Tên thư mục này có thể là "htdocs", "docs", "public_html", hay cũng có thể là tên của máy chủ. Bấm chuột nút phải và chọn Download.

Bản sao của tất cả tập tin trên trang web sẽ được tải xuống máy tính bạn.

Sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL

Sau đây là hướng dẫn để sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL của dịch vụ Dreamhost và Bluehost. Nếu bạn không dùng các dịch vụ lưu trữ web này, bạn vẫn có thể dựa vào đây để có khái niệm sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL. Đa số các dịch vụ lưu trữ web chung có phần mềm gọi là phpMyAdmin để bạn quản trị cơ sở dữ liệu. Nếu bạn truy cập được phpMyAdmin trong web thì có thể theo hướng dẫn sau đây.

Bạn cần biết tên đăng nhập và mật khẩu của MySQL để sao lưu trang web của bạn. Nếu bạn dùng Wordpress bạn có thể tìm thấy chúng trong tập tin wp-config.php. Nếu bạn dùng Drupal, chúng nằm trong tập tin sites/default/settings.php. Nếu bạn dùng một loại hệ thống quản trị nội dụng (CMS) khác thì xem trong tập tin config để tìm tên đăng nhập và mật khẩu.

Sao lưu cơ sở dữ liệu Dreamhost

Đăng nhập vào tài khoản Dreamhost của bạn. Sau khi vào, mở menu Goodies và chọn MySQL Databases.


Bạn sẽ thấy một danh sách MySQL mà bạn đã thiết kế khi cấu hình trang web. Bấm vào đường dẫn phpMyAdmin kế bên tên máy chủ bạn muốn sao lưu.


phpMyAdmin sẽ mở ra một bảng mới và bạn phải đăng nhập vào với tên & mật khẩu của tài khoản MySQL. Nếu bạn sao lưu nhiều trang web trong Dreamhost, bạn phải lập lại bước này cho mỗi trang mạng cần sao lưu.


Bấm vào tên của cơ sở dữ liệu trong khung bên trái. Rồi bấm vào thẻ Export bên trên.


Bạn có thể để nguyên các tùy chọn mặc định. Trước khi bấm Go ở bên dưới, chọn nút "zipped" và kiểm lại là ô "Save as file" được đánh dấu. Khi bấm Go, phpMyAdmin sẽ để bạn tải xuống một tập tin sao lưu nén lại (dạng zip) của cơ sở dữ liệu.


Khi bản sao lưu đã được giữ lại, bạn có thể đổi tên tập tin để thêm vào ngày tháng sao lưu.

Sao lưu cơ sở dữ liệu BlueHost
Hãy đăng nhập vào tài khoản BlueHost ở trang https://my.bluehost.com/cgi/account/cpanel. Bấm vào bảng cPanel ở góc trái bên trên màn ảnh. cPanel là một phần mềm nguồn mở phổ thông dùng để quản lý tài khoản web. Nhiều dịch vụ lưu trữ web dùng cùng phần mềm này do đó hướng dẫn này áp dụng được luôn.


Di chuyển xuống dưới đến phần Databases. Bấm vào phpMyAdmin.


Đăng nhập vào với tên và mật khẩu của MySQL.


Bấm vào tên cơ sở dữ liệu ở khung bên trái. Rồi bấm vào thẻ Export bên trên.


Để mặc định Export Method là "Quick" và Format là dạng SQL. Bấm Go để tải xuống bản sao lưu cơ sở dữ liệu.


Sau khi có bản sao lưu rồi bạn có thể đổi tên để thêm ngày tháng sao lưu vào.


No comments:

Post a Comment