2012/07/03

3. Trang Sao

Electronic Frontier Foundation
2012/09/03
Dịch bởi Blog No Firewall


Lập ra một trang sao (phó bản) của trang web không phải là sao lưu (backup) lại trang web đó. Khi bạn làm bản sao của trang web, bạn tải xuống tất cả các tập tin của trang web đó (bao gồm hình, CSS và tập tin JavaScript), cũng như các ấn bản HTML tĩnh. Sau đó bạn có thể nhờ người khác mở trang nhà với bản sao này. Khác với bản sao lưu, trang sao nhìn giống như trang nhà của bạn, tuy nhiên cần phải hiểu là bản sao của trang web này không phải y hệt như vậy. Nó chỉ là một ấn bản tĩnh, có nghĩa là bạn không làm được những thao tác như đăng nhập, điều chỉnh bài viết, hay đăng tải ý kiến.

Bạn có thể mở trang sao trên bất cứ dịch vụ thiết kế web nào, tuy nhiên cách nhanh và lẹ nhất là dùng những dịch vụ miễn phí như Blogger hoặc Wordpress.Khi làm bản sao của một trang web, bạn tải xuống từng trang một của trang web. Đối với một trang web lớn, bạn có thể phải làm hàng trăm hay hàng ngàn truy cập và có thể chiếm nhiều thời gian và băng thông. Đối với một trang web nhỏ thì lẹ hơn nhiều.

GNU wget là một công cụ rất tốt để làm bản sao của các trang web. Tuy là một lập trình dòng lệnh nhưng nó dễ dùng. Công cụ này có trong tất cả các hệ điều hành lớn. Mệnh lệnh bạn dùng sẽ giống như sau:
wget -mkxKE -e robots=off http://www.example.org/
Bạn thay thế http://www.example.org/ với địa chỉ trang web của bạn. Tất cả các tùy chọn của wget ("-mkxKE -e robots=off") cần thiết cho một bản sao. Để xem tất cả các tùy chọn dùng với wget, bạn xem trang http://man.cx/wget.

Wget sẽ lưu trữ bản sao ngay trong ngăn mà bạn cho chạy mệnh lệnh này. Thí dụ như, nếu bạn chạy wget từ mặt bàn và làm bản sao của trang www.gnu.org, nó sẽ lập ra một ngăn mới trên mặt bàn có tên là www.gnu.org và chứa tất cả tập tin của bản sao. Bạn có thể mở các tập tin HTML với trình duyệt. Trang nhà sẽ là tập tin index.html.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách dùng wget trong một số hệ điều hành.

Microsoft Windows
Bạn có thể lấy wget ấn bản Windows từ http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm. Tải xuống phần "Complete package, except sources" (trọn gói, không kể nguồn) và cài đặt vào máy.


Bạn phải mở một khung dòng lệnh để từ đó chạy wget trong Windows. Cách mở khung dòng lệnh có khác biệt chút đỉnh tùy theo ấn bản Windows, nhưng một cách tổng quát bạn có thể bấm vào Start > Programs > Accessories > Command Prompt. Sau đây là hình minh hoạ trong Windows 7.

Khởi sự từ ngăn nhà của bạn. Trong Windows 7 là "C:\Users\username." Trong Windows XP là "C:\Documents and Settings\username". Đánh "cd Desktop" và nhấn nút Enter để vào ngăn Desktop. Làm vậy để khi làm bản sao của trang web, nó sẽ được lưu giữ ngay trên mặt bàn.

Đánh hàng sau đây:

"C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe" -mkxKE -e robots=off http://www.example.com

Trong thí dụ này, "C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe" là chỗ bạn cài đặt wget. Nếu nó không chạy thì có thể bạn cài đặt wget ở nơi khác. Bạn dùng tên thư mục đã cài đặt wget thay vì "C:\Program Files\GnuWin32\bin\wget.exe."

Nếu bạn muốn dùng ấn bản GUI thay vì dòng lệnh thì có thể dùng HTTrack

Mac OS X

Nếu bạn dùng Mac OS X Snow Leopard hay Lion bạn có thể lấy wget từ kho Rudix bạ
n có thể tải gói cài đặt (tập tin.pkg) của wget thẳng từ trang https://code.google.com/p/rudix/wiki/wget.

Mở một khung terminal. Bạn tìm thấy ứng dụng Terminal trong Applications > Utilities > Terminal, hoặc dùng Spotlight tìm "terminal". Khi mở một khung terminal trong Mac OS X bạn bắt đầu từ ngăn nhà, "/Users/username". Đánh "cd Desktop" và nhấn nút Enter để vào ngăn Desktop. Làm thế để khi lập bản sao của trang web nó sẽ được lưu giữ trên mặt bàn. Sau đây là hình minh họa của mệnh lệnh để làm bản sao cho http://www.example.org:


GNU/Linux

Mọi bản phân phối của GNU/Linux đều có sẵn wget vì wget là một phần của đề án GNU. Nếu bản phân phối Linux không có sẵn wget thì bạn có thể thể cài đặt dùng package manager. Sau đây là hình minh họa mệnh lệnh để làm bản sao của trang http://www.example.org
:
No comments:

Post a Comment