2012/07/03

2. 1 Sao Lưu - Dịch Vụ Lưu trữ Web


Electronic Frontier Foundation
2012/09/03
Dịch bởi Blog No Firewall

Bạn có thể phòng bị việc tấn công trang web và ngăn ngừa thiệt hại phần nội dung bằng cách thường xuyên sao lưu và từ đó có thể phục hồi hoặc đem qua một hệ thống khác trong trường hợp dịch vụ lưu trữ web không bảo vệ được. Tuy tốn nhiều công sức để phục hồi bản sao lưu, nhưng việc này vẫn đỡ hơn là bị mất tất cả nội dung.

Để sao lưu trang web trên dịch vụ lưu trữ web, hãy xuất ra toàn bộ các trang, bài vở, ý kiến vào một tập tin XML. Lưu ý là cách này chỉ sao lưu nội dung văn bản chữ của trang web mà thôi. Những nội dung khác, như là hình ảnh đã tải lên, sẽ không có trong bản sao lưu. Cách dễ nhất để có bản sao lưu của tất cả hình ảnh là làm một trang sao của trang web (hướng dẫn chi tiết bên dưới).

Để sao lưu trang web trên dịch vụ lưu trữ web chung (shared hosting) hoặc bạn có máy chủ riêng, hãy sao chép toàn bộ tập tin của trang web và giữ lại một phó bản của cơ sở dữ liệu.

Xem hướng dẫn sau đây để sao lưu các bài đăng và ý kiến của trang web lưu trữ với dịch vụ Blogger, WordPress.com, Maktoob, LiveJournal, Tumblr hoặc Posterous. Không phải dịch vụ nào cũng dễ dàng thế này, và bản sao lưu bạn có cũng không phải trong dạng hữu dụng nhất. Tuy thế, trong trường hợp tệ hại xảy ra, tốt hơn hết là giữ các bản sao lưu để có thể phục hồi sau đó.

Blogger

Blogger là dịch vụ blogging của Google. Để làm sao lưu, trước tiên đăng nhập vào tài khoản, rồi vào dashboard. Bấm chọn Settings trong menu thả xuống:


Bấm chọn Other trong Settings.


Bấm chọn "Export Blog" để xuất ra trang blog. Blogger cho phép bạn đem ra dưới dạng Blogger Atom mà dạng này có thể đem vào lại trong các dịch vụ blogging khác.


Bấm nút Download Blog để tải xuống bản sao lưu XML của trang blog.

WordPress.com

WordPress.com là dịch vụ blog chạy trên hệ nguồn mở WordPress. Để làm bản sao lưu, đăng nhập vào tài khoản rồi vào dashboard.


Ở cột trái, gần dưới chót, bấm chọn Tools, rồi chọn Export trong menu pop-up


Chọn "All content" để xuất ra tất cả, rồi bấm nút Download Export File. Sau đó tất cả các bài vở, trang, ý kiến và các dữ kiện khác trong trang web WordPress sẽ được sao lưu. Nếu bạn muốn dời trang web từ WordPress.com qua một trang web WordPress mà bạn tự lưu trữ và quản trị thì đây là cách dễ nhất để chuyển nội dung qua.

Maktoob

Maktoob của Yahoo là một trong những hệ thống blog dẫn đầu trong thế giới Á-rập. Để làm sao lưu trang web, hãy đăng nhập vào tài khoản và vào dashboard. Bấm chọn إدارة المحتويات để quản trị nội
dung web.


Rồi bấm تصدير để đến trang xuất (export).


Di chuyển xuống dưới chót và bấm تحميل ملف التصدير để giữ lại một bản sao lưu của trang web.


Bản sao lưu sẽ là dạng WordPress XML mà bạn có thể nhập vào lại Maktoob, WordPress.com hay một trang WordPress bạn tự lưu trữ riêng.

LiveJournal

LiveJournal là một hệ thống blog lâu đời nhất. Tiếc là công cụ sao lưu của họ chỉ cho phép xuất ra mỗi lần có một tháng bài viết mà thôi. Để sao lưu, đăng nhập vào tài khoản LiveJournal và vào trang http://www.livejournal.com/export.bml để xuất ra các bài viết theo từng tháng một.


Bạn cần điền vào năm trong ô "yyyy" và tháng trong ô "mm". Nếu muốn sao lưu tất cả bài viết đã từng đăng tải thì bạn phải làm từng tháng một. LiveJournal lưu giữ bản sao lưu trong dạng CSV mà bạn có thể mở ra xem bằng ứng dụng Microsoft Excel, LibreOffice Calc, hoặc lưu giữ dưới dạng XML.


Tumblr

Tumblr là một dịch vụ blog phổ thông. Rất tiếc là không có cách nào để xuất trang blog ra qua giao diện web của họ vào thời điểm này. Tumblr có cung cấp một công cụ sao lưu trên trang Goodies nhưng chỉ chạy trên hệ điều hành Mac OS X mà thôi.

Tumblr có cho phép truy cập API, do đó các lập trình viên có thể viết các đoạn mã để làm sao lưu trang web, tuy nhiên việc này vượt quá khả năng kỹ thuật của đa số người dùng. Tuy nhiên, có dịch vụ giúp bạn dời chuyển trang blog Tumblr qua WordPress, như dịch vụ tumblr2wp.com.


Điền vào tên miền của blog Tumblr của bạn, chọn cấu hình, bấm Export, và nó sẽ lưu giữ lại một tập tin XML mà có thể nhập vào WordPress. Dầu bạn không dự tính đổi qua dùng WordPress, cách này cũng là một cách hữu hiệu để làm bản sao lưu trang blog Tumblr.


Posterous

Cũng như Tumblr, Posterous là một hệ thống blog phổ thông nhưng không cung cấp cách nào để làm sao lưu dữ kiện. Posterous có cho phép truy cập API, do đó các lập trình viên có thể viết các đoạn mã để làm sao lưu trang web, tuy nhiên việc này vượt quá khả năng kỹ thuật của đa số người dùng. Không có cách nào để sao lưu dữ kiện dễ dàng cho trang web Posterious ngoài việc lập ra các trang sao định kỳ.

Trở về mục lục

No comments:

Post a Comment