2012/02/23

Cảnh báo: Tin tặc mạo danh Đảng Việt Tân

Ban Biên Tập No Firewall
2012/02/23

Xin thông báo là tin tặc giả mạo Đảng Việt Tân, dùng email <lienlac.viettan @ gmail.com> để gửi mã độc dấu trong tập tin đính kèm có tên là "CHU TRUONG, DUONG LOI, PHUONG HUONG HANH DONG CUA DANG VIET TAN.rar", có kích thước khoảng 2Mb.

Trong tập tin dạng .RAR này là các mã độc trá hình dưới dạng tài liệu.

Địa chỉ <lienlac.viettan @ gmail.com> mà tin tặc dùng không phải của Đảng Việt Tân.  Địa chỉ email liên lạc chính thức của Đảng Việt Tân là lienlac@viettan.org.

Email giả mạo
Đây là email giả mạo được tin tặc gửi ra:

 ---------- Forwarded message ----------
 From: "viettan.org" <lienlac.viettan @ gmail.com>
Date: Feb 23, 2012 7:46 PM
Subject: ĐẢNG VIỆT TÂN - Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng! Kính gửi Ban Lãnh đạo UBBV
 To: ......

Đảng Việt Tân - Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng xin trân trọng đề nghị cùng đồng bào trong và ngoài nước hãy hành động nhằm từng bước gỡ bỏ những giới hạn về dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, để hình thành bối cảnh sinh hoạt đa nguyên, đa đảng tạo điều kiện chuyển hóa từ tình trạng cai trị độc tài chuyên chính của đảng Cộng sản Việt Nam sang một thể chế dân chủ đích thực.

Chúng tôi rất biểu dương sự ủng hộ của các bạn, quý tổ chức đối với đảng Việt Tân. Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến, góp ý xây dựng của độc giả.

Tại sao Việt Nam thua kém các quốc gia trong vùng?  Tại sao Hoàng Sa, Trường Sa lại bị Trung Quốc ngang nhiên chiếm đóng? Chính do sự cấu kết của bọn Lãnh đạo đớn hèn Việt Nam với Trung Quốc. Việt Nam không có một nền dân chủ đúng với nghĩa của nó? Làm sao để những nhà dân chủ, sinh viên yêu nước, nhà báo can đảm nói lên sự thật về bọn Lãnh đạo đớn hèn việt Nam không bị đàn áp? Làm sao để đưa đất nước thóat khỏi suy thóai từng bước phát triển giàu mạnh và có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế, người dân ấm no, hạnh phúc và có dân chủ thực sự? Chỉ bằng cách đấu tranh cho đa nguyên, đa đảng. Các Tổ chức chính trị, các nhà trí thức và toàn thể người dân Việt Nam yêu nước cả trong và ngoài nước hãy đoàn kết trên dưới một lòng đấu tranh để loại bỏ tình trạng cai trị độc tài chuyên chính của đảng Cộng sản Việt Nam, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, đấu tranh cho đa nguyên, đa đảng tại việt Nam

Bạn hãy đọc phổ biến và chuyển qua email những chủ trương, đường lối, phương hướng hành động của Tổ chức đảng Việt Tân - Canh tân cách mạng Đảng.

Kính thư! Xin gửi kèm các tư liệu, chủ trương, đường lối, phương hướng hành động của Tổ chức Đảng Việt Tân và hy vọng quý vị cho ý kiến, đóng góp, xây dựng đối với tổ chức.

ĐẢNG VIỆT TÂN - Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng!

Liên lạc:  www.viettan.org
Phone: +1 (408) 347-8830

Address: 1969 Tully Road, Suite 50 # 299
San Jose, CA 95122 USA

No comments:

Post a Comment