2011/07/06

Email của nhóm trí thức khởi xướng Tuyên Cáo Đặc Biệt bị hacked

Blog Nguyễn Xuân Diện
2011/07/05

THÔNG BÁO KHẨN

Bộ phận tiếp nhận chữ ký vào bản
TUYÊN CÁO ĐẶC BIỆT

VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC LIÊN TỤC CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN, XÂM PHẠM NGHIÊM TRỌNG CHỦ QUYỀN VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

do các nhân sĩ, trí thức khởi xướng và đã được sự ủng hộ mạnh mẽ của đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài,

THÔNG BÁO:

hộp thư điện tử tuyencao2506@gmail.com đã bị hack đánh sập vào tối qua. Hiện nay, việc xử lý kỹ thuật và thiết lập hộp thư mới đang được tiến hành.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới đồng bào cả nước.
Nguyễn Xuân Diện-Blog kính báo!

No comments:

Post a Comment