2011/06/27

Một vài mẹo vặt để gia tăng an ninh trên Facebook

Ban Biên Tập No Firewall
2011/06/27

Dấu địa điểm của bạn
Facebook có chức năng "check in", nghĩa là bạn có thể cho người khác biết hiện bạn đang ở đâu. Nguy hiểm hơn nữa, bạn bè của bạn có thể cho người khác biết địa điểm của bạn.  Chức năng này nguyên thủy là để cho bạn bè biết về sinh hoạt của nhau, nhưng nó cũng làm cho tông tích của bạn bị lộ, mà có những lúc bạn không muốn người khác biết về địa điểm và sinh hoạt của bạn.

Để ngăn ngừa việc này, bạn hãy làm như sau:
 • Đăng nhập tài khoản Facebook của bạn
 • Vào Account
 • Chọn Account Settings
 • Chọn Privacy (bấm "manage")
 • Chọn Customize Settings
 • Dưới đề mục "Things I Share", bạn thấy "Places you check in to", chọn "Only me"
 • Sau đó xuống đề mục "Things others share"
  • Bạn thấy "Friends can check me in to places"
  • Bấm "Edit Settings" Chọn "Disabled" cho "Friends can check me in to places"
Dấu địa chỉ email trên Facebook
Để gia tăng an ninh mạng của bạn trên Facebook, bạn nên dấu địa chỉ email cá nhân của bạn như sau:

 • Đăng nhập tài khoản Facebook của bạn
 • Vào Account
 • Chọn Account Settings
 • Chọn Privacy (bấm "manage")
 • Chọn Customize Settings
 • Ở Contact Information, bạn chọn "Only Me" cho địa chỉ email của bạn. Nghĩa là không ai thấy được ngoài bạn.
Bạn đừng lo, ai muốn liên lạc với bạn trên Facebook vẫn có thể gửi email bằng cách dùng chức năng "Send message".

Lưu ý: Nếu bạn ghi địa chỉ nhà của bạn, bạn cũng có thể dấu bằng cách chọn "Only me" ngay đề mục "Address".

Chúc bạn thành công. Và nếu có câu hỏi, mời bạn liên lạc với BBT No Firewall.

1 comment:

 1. Những hiểu biết nho nhỏ thế nầy rất hữu ích.

  ReplyDelete