2011/06/13

Cảnh báo mã độc từ email buungocson@aol.com

Ban Biên Tập No Firewall
2011/06/13

Xin các bạn cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ <buungocson@aol.com> có chứa đường dẫn (link / URL) khả nghi. Xin không bấm vào các link đó. Nội dung email như sau:

No comments:

Post a Comment