2011/06/17

Báo nhà nước đi tin về cộng đồng Facebook

Ban Biên Tập No Firewall
2011/06/17

Ngày 15/6 vừa qua báo nhà nước VietnamNet Bridge đi tin về các nỗ lực phản đối Trung Quốc trên Facebook của dân cư mạng. Tờ báo này đề cập đến những trang Facebook như "87 million signatures protesting China’s intrusion into Vietnam’s waters", “Hoang Sa – Truong Sa belong to Vietnam”, “I love Vietnam” và một cách rất tự nhiên viết tiếp rằng hàng trăm ngàn người tham gia các nhóm Facebook này để phản đối Trung Quốc.

Đọc tới đây, tôi không khỏi mỉm cười và thầm nghĩ rằng chính quyền Hà Nội hiện đang chặn Facebook đấy chứ. Những hàng trăm ngàn người, mà tờ bào này nhắc đến đã tự phải tìm cách vượt qua kiểm duyệt của chính chính quyền để vào Facebook tham gia những hoạt động này. 

Sự ngăn chặn từ năm 2009 nhằm ngăn cản những hoạt động dân sự như thế này. Chẳc hẳn các bạn còn nhớ tới công văn này? Tôi tự hỏi, nếu như dân mạng Việt Nam không tự tìm cách vượt thoát kiểm duyệt thì đất nước này đi về đâu?

Công văn của Bộ Công An Việt Nam yêu cầu ngăn chặn Facebook - nguồn:Việt Tân

No comments:

Post a Comment