2011/04/02

Đề phòng kẻ lạ đọc email của bạn

Ban Biên Tập No Firewall
2011/04/02

Gmail có 2 chức năng mà kẻ gian có thể lợi dụng để đọc lén email của bạn.
1. Forwarding: chức năng này tự động chuyển email trong hộp thư của bạn đến một địa chỉ email khác.
2. Grant Access: chức năng này cho phép một người khác có quyền đọc email trong hộp thư của bạn.
Nếu tài khoản gmail của bạn bị kẻ lạ lẻn vào thì chúng có thể làm một hoặc cả hai việc nói trên để đọc lén thư của bạn.


Để kiểm lại, bạn login vào tài khoản gmail, bấm vào phần Mail settings (xem hình dưới đây).
Vào trong phần Forwarding and POP/IMAP, xem lại coi có email nào lạ trong đó không. Nếu thấy email lạ nơi đây thì xóa đi.

Sau đó vào phần Accounts and Import, Grant access to your account, xem coi có email lạ nào trong đó không. Nếu có thì xóa đi.
Nếu bạn thấy có email lạ trong phần Forwarding hay phần Grant access, thì có nghĩa là tin tặc đã lẻn vào hộp thư của bạn rồi. Sau khi xóa các email lạ đó đi, bạn nên đổi qua sử dụng khóa 2-chìa cho an toàn hơn.

Mời bạn xem hướng dẫn sử dụng khóa 2-chìa của Gmail.

Bạn nên có thói quen thường xuyên xem những địa chỉ IP nào đã truy cập vào tài khoản gmail của bạn. Cách xem là sau khi login vào gmail, bấm vào đường dẫn Details ở cuối trang (xem hình bên dưới).

No comments:

Post a Comment