2011/04/05

Tin cập nhật về mã độc từ email Nhan Huynh

Mã độc trong tập tin Funny.rar / Vui Nhon.rar là một loại keylogger dựa vào nhu liệu TGEye Keylogger. Nếu máy bị nhiễm mã độc này, nó sẽ lặng lặng ghi chép tất cả những gì người dùng gõ trên bàn phím, những gì làm trong máy, chụp hình màn ảnh (screen capture), rồi thường xuyên gửi các dữ kiện này về một địa chỉ gmail của tin tặc.

Keylogger TGEye giấu giếm, ẩn dạng khá kỹ cho nên ít có anti-virus software nào dò ra. Nếu đã lỡ mở mã độc ra thì cách tốt nhất, bảo đảm nhất để làm sạch máy là backup data, cài đặt lại Windows.


Cảnh báo: Mã độc từ email Nhan Huynh

Xin các bạn cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ "nhan huynh" <htthanhan@gmail.com> có đính kèm mã độc. Email này đã bị tin tặc đánh cắp từ lâu và được dùng để gửi mã độc gần đây.

Tập tin đính kèm: Funny.rar hoặc Vui Nhon.rar

--------------- Original message --------------------------------------

From: nhan huynh [mailto:htthanhan@gmail.com] 
Sent: Sunday, April 03, 2011 9:09 AM
To: htthanhan@gmail.com
Subject: Cuoi de giam stress

-- 
HS.TS.VN
Hoàng Sa, Trướng Sa là của Việt Nam

No comments:

Post a Comment