2011/03/29

Video 6: Giới thiệu công cụ vượt tường lửa Freegate

Video series của 12PM Tutorials
Xin giới thiệu đến các bạn thêm một công cụ vượt tường lửa hữu hiệu tên là Freegate. Freegate là một phần mềm đơn giản, bạn có thể lưu trử trên ổ đĩa USB của bạn và có thể dùng với bất cứ máy nào để truy câp các trang mạng bị chặn! Bạn có thể dùng Freegate để vào Facebook.

Mời bạn theo dõi. Bảo đảm dễ hiểu và dễ áp dụng!

No comments:

Post a Comment