2011/04/06

Cảnh báo: Mã độc từ email Dr. Nguyen Trong Viet

Xin các bạn hãy cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ "Dr. NguyenTrongViet" <drnguyentrongviet@msn.com> có đính kèm mã độc. Email này mới bị tin tặc đánh cắp gần đây và dùng để gửi mã độc.

Tập tin đính kèm: CHHV.rar

No comments:

Post a Comment