2011/04/06

Blogger Canh Tân chia sẻ kinh nghiệm: Cách vào Facebook khi bị chặn

Blogger Canh Tân
2011/04/06

Cách này là cách mình đang áp dụng, rất hiệu quả, không cần phải dùng proxy hay VPN, vào Facebook rất trơn tru, mượt mà.

Sau đây mình chỉ nói tóm tắt các bước thực hiện:

Bước 1: Các bạn thay đổi địa chỉ DNS của mình sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 (DNS của Google), về cách thay đổi DNS thì ở Windows XP 1 kiểu, Windows 7 một kiểu, các bạn tìm hiểu qua Google.

Bước 2: Sau đó các bạn vào địa chỉ thư mục sau: C:\Windows\System32\Drivers\etc\

Bạn sẽ thấy có một file tên hosts, bạn mở file hosts đó bằng notepad, cách mở thì nhấn đúp vào nó -> Open with -> chọn Notepad -> nhấn OK.

Sau đó bạn dán đoạn text sau ngay dưới đoạn text đang có trong file hosts đó:

# To access Facebook without blocking
96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com

Lưu lại và truy cập http://www.facebook.com/

Và bạn đã thành công, xin chúc mừng bạn, welcome to Facebook.

1 comment:

  1. Cám ơn đã chia xẻ, cách này rất hữu hiệu.

    ReplyDelete