2011/03/29

Cảnh báo: Mã độc từ email "Yeu Nuoc"

Ban Biên Tập No Firewall
2011/03/29

Xin các bạn cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ "Yeu Nuoc" <yeunuoc2011@gmail.com> có đính kèm mã độc.

Tập tin đính kèm: CuHuyHaVu.rar
Kích thước: 1,118,343 bytes

Giải nén cho ra: Tiet lo ve phien toa Cu Huy Ha Vu.doc               .exe
Kích thước: 1,162,752 bytes
LƯU Ý: trong tên tập tin có hơn 100 khoảng trống giữa các chữ .doc và .exe để người dùng không thấy vần đuôi .exe

Đây là loại mã độc Gen:Variant.Buzy

--------------- Original message --------------------------------------
Date: Tue, 29 Mar 2011 00:02:40 +0800
Subject: Tiet lo moi nhat ve phien toa CU HUY HA VU
From: Yeu Nuoc <yeunuoc2011@gmail.com>
To: yeunuoc2011@gmail.com

Xin xem va pho bien rong rai.
Thanks!

No comments:

Post a Comment