2011/03/21

Cảnh báo: Email giả mạo "Bui Tin" có mã độc

Ban Biên Tập No Firewall
2011/03/21

Xin các bạn hãy cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ giả mạo "Bui Tin" <unghotudo@gmail.com> có đính kèm mã độc.

Tập tin đính kèm: Ke hoach bieu tinh phan doi chinh quyen Viet Nam xet xu Cu Huy Ha Vu vao ngay 24.3.2011.rar
Kích thước: 185,034 bytes

Giải nén cho ra: Ke hoach bieu tinh phan doi chinh quyen Viet Nam xet xu Cu Huy Ha Vu vao ngay 24.3.2011.exe
Kích thước: 304,128 bytes

--------------- Original message --------------------------------------

Date: Mon, 21 Mar 2011 14:38:07 +0700
From: Bui Tin <unghotudo@gmail.com>
Subject: Ke hoach bieu tinh phan doi chinh quyen Viet Nam xet xu Cu Huy Ha Vu ngay 24/03/2011

Vào ngày Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011 này, viện kiểm sát nhân dân sẽ đem luật gia Cù Huy Hà Vũ ra xử tại Hà Nội. Thế là sau hơn 4 tháng giam cầm trong bóng tối với nhiều thủ đoạn và âm mưu nhằm lay chuyển ý chí con người, anh Cù Huy Hà Vũ vẫn quyết tâm không để công an thương lượng .......... Chi tiet xem tep dinh kem.

Bui Tin

No comments:

Post a Comment