2011/03/20

Video 5: Cách cài đặt Tor Browser Bundle

Video series của 12PM Tutorials
Cách sử dụng Tor khi dùng máy vi tính của quán internet công cộng!

Trong bài số 4, chúng ta đã được hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Tor, một công cụ vượt tường lửa rất an toàn.  Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Tor Browser Bundle, mà thật ra cũng có chức năng như Tor.  Điều khác biệt là Tor Browser Bundle bạn có thể lưu vào một ổ đĩa USB và dùng phần mềm này với bất cứ máy vi tính nào, ví dụ như khi bạn dùng máy của quán internet công cộng.

Mời bạn theo dõi, bảo đảm rất dễ hiểu và dễ thực hành.


No comments:

Post a Comment