2010/09/12

Vượt tường lửa | Cài Đặt Switchproxy

Switchproxy có thể sử dụng để chọn một trong nhiều proxy có cùng trên một máy vi tính nào dùng trình duyệt Firefox. Do đó Switchproxy chạy được trên Windows, Linux, hay Mac OS X.
Switchproxy cho phép bạn khởi động và ngưng nối kết với proxy một cách rất đơn giản.  Nó có thể tự động đổi từ proxy này qua một proxy khác trong thời hạn ấn định. (Tác giả của Switchproxy nhắc đến chức năng như một hình thức của proxy "ẩn danh", tuy nhiên nó không thật sự bảo đảm sự ẩn danh cho bạn đâu).

Để cài đặt Switchproxy

1. Vào địa chỉ dưới đây để tải xuống Firefox Switchproxy add-on:
 https://addons.mozilla.org /en-US/firefox/addon/125

PDFpg074pic1_2.jpg
 
2. Bấm nút "Add to Firefox". Tiến trình cài đặt sẽ bắt đầu, và khung sau đây hiện ra:


 PDFpg074pic2_1.jpg

3. Nếu bạn bấm vào khung này, nút 'Install' (chưa có hiệu lực) đếm từ 5 xuống 1.  Sau đó nút 'Install' bắt đầu có hiệu lực.

4. Bấm nút 'Install'.  Công cụ SwitchProxy sẽ  tự động được tải xuống tự động và cài đặt.  Khung sau đây xuất hiện:


 PDFpg075pic1_1.jpg

5. Bấm nút 'Restart Firefox'   và khung sau đây xuất hiện để kiểm nhận


PDFpg075pic2_1.jpg
 

6. Bấm 'Restart.” Firefox sẽ tắt và mở lại.

prefs.png

Sau khi cài Switchproxy Add-on, Thanh công cụ Firefox sẽ xuất hiện như sau:
 
Còn khung Add-on của Firefox Add-on cho thấy là Switchproxy đã được cài rồi:

 addons.png

Danh sách của Add-on sẽ khác nhau và có thể không giống như thấy ở hình trên.  Di chuyển xuống cho đến khi thấy công cụ Switchproxy.  Bạn có thể điều chỉnh SwitchProxy tùy ý.

Chúc mừng bạn. Công cụ Switchproxy đã được cài rồi.  Bây giờ bạn cần học cách điều chỉnh và sử dụng nó.

Tác giả: Cài Đặt Switchproxy
© adam hyde 2008
Điều chỉnh:
Alice Miller 2008
Edward Cherlin 2008
Janet Swisher 2008
Sam Tennyson 2008
Seth Schoen 2008
Tom Boyle 2008

Giấy phép: Giấy phép công cộng

Sản xuất cho cẩm nang FLOSSNo comments:

Post a Comment