2010/09/12

Vượt tường lửa | HTTP Proxy

HTTP Proxy là Gì ? 

Phần mềm với tên Application Proxy có thể hỗ trợ một máy vi tính trên Internet đáp ứng những yêu cầu tra cứu từ một máy ví tính khác. Dạng application proxy thông dụng nhất là HTTP proxySOCKS proxy. HTTP proxy thì đáp ứng những yêu cầu từ các trang web, trong khi SOCKS proxy đáp ứng các yêu cầu từ nhiều ứng dụng khác.  Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu HTTP proxy là gì và cách vận hành của nó.

Những proxy tốt và những proxy xấu

Proxy có thể được sử dụng bởi các nhà điều hành Internet để kiểm duyệt Internet, hoặc để giám sát và kiểm soát việc làm của người dùng. Nhưng proxy cũng đồng thời là một công cụ mà người sử dụng có thể dùng để vượt qua hệ thống kiểm duyệt và những hạn chế khác.

Loại Proxy Ngăn cản Truy Cập Internet

Nhà điều hành mạng có thể bắt buộc người sử dụng phải truy cập vào Internet, hoặc ít nhất vào các trang web, bằng một proxy nhất định (để tiện cho việc kiểm soát). Nhà điều hành mạng có thể cấu hình proxy này để lưu trữ  những gì mà bạn truy cập, hoặc để chặn không cho truy cập một số trang web hay dịch vụ nào đó (bằng cách chận IP hoặc cổng).

Trong trường hợp này, nhà điều hành mạng có thể sử dụng tường lửa để chặn những đường kết nối nào không chịu đi qua ngõ proxy. Phương pháp này đôi khi được gọi là proxy cưỡng bức (forced proxy), bởi vì người sử dụng Internet bị bắt buộc phải dùng nó.

Loại Proxy để vượt thoát kiểm duyệt

Tuy nhiên, một proxy cũng có thể rất hữu ích trong việc vượt qua các giới hạn nêu trên. Nếu bạn có thể liên lạc với một máy tính tại một nơi không bị giới hạn và nó đang chạy một proxy, thì bạn có thể thông qua proxy đó để truy cập web thoải mái. Đôi khi, một proxy có thể mở ra cho công chúng, ai dùng cũng được, loại proxy này gọi là proxy công cộng hay proxy mở (open proxy). Rất nhiều các proxy mở bị chận trong các quốc gia giới hạn truy cập Internet  nếu giới kiểm duyệt biết đến các proxy này.

Tìm proxy ở đâu?

Có rất nhiều trang web đăng các danh sách những proxy mở. Một bản sơ lược về các trang web đó có thể tìm được tại:
http://www.dmoz.org/Computers/Internet/Proxying_and_Filtering/Hosted_Proxy_Services/Free/Proxy_Lists/.

Xin lưu ý là có rất nhiều proxy mở chỉ tồn tại vài giờ đồng hồ, cho nên bạn cần tìm proxy trong danh sách cập nhật nhất.

Cách cài đặt HTTP Proxy

Khi dùng một proxy, bạn phải ấn định các số liệu proxy cho hệ điều hành của máy vi tính hoặc bên trong một phần mềm ứng dụng. Một khi bạn đã chọn dùng proxy trong một phần mềm ứng dụng thì nó sẽ dùng proxy đó cho mọi truy cập vào Internet. Bạn nên ghi nhớ các số liệu nguyên thủy để phục hồi khi cần. Nếu proxy không còn, hay không với được tới nữa vì lý do gì đó, phần mềm ứng dụng sẽ không chạy. Lúc đó bạn phải phục hồi lại các số liệu nguyên thủy trong hệ điều hành hoặc trong phần mềm ứng dụng.

Trên máy Mac OS X và một số máy Linux, các số liệu proxy có thể được ấn định ngay trong hệ điều hành và sau đó mọi ứng dụng như trình duyệt web, tin nhắn nhanh sẽ nối mạng qua proxy. Trên máy Windows và một số máy Linux khác thì lại không có chỗ tập trung để ấn định số liệu proxy, và do đó mỗi phần mềm ứng dụng phải được ấn định riêng. Bạn cần lưu ý là ngay cả trong trường hợp proxy được ấn định chung, cũng không có gì đảm bảo là các ứng dụng sẽ dùng được proxy. Thành ra bạn nên kiểm lại cách ấn định và số liệu proxy của từng phần mềm ứng dụng.

Thường thì chỉ có trình duyệt web là dùng HTTP proxy trực tiếp.

 PDFpg066pic1_1_1.jpg


Những bước bên dưới mô tả cách ấn định cho Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, hoặc Free and Open Source Instant Messaging Client Pidgin để sử dụng  proxy. Nếu bạn lướt mạng bằng Firefox, việc thiết lập sẽ đơn giản hơn nếu bạn dùng  phần mềm SwitchProxy; cách này có thể thay thế những hướng dẫn bên dưới.  Nếu bạn dùng Tor, an toàn nhất là dùng phần mềm TorButton (được kèm theo với Tor Bundle khi bạn tải xuống máy) để thiết kế trình duyệt của bạn dùng được Tor.

Trong khi những phần mềm email như Microsoft Outlook và Mozilla Thunderbird có thể được cấu hình để sử dụng HTTP proxy, luồng giao thông email khi gửi và nhận thư thật ra dùng những giao thức khác như POP3, IMAP và SMTP, và luồng giao thông này sẽ không thông qua HTTP proxy .

Mozilla Firefox

Để thiết kế Firefox sử dụng được HTTP proxy:
1. Vào Tools menu, bấm vào "Options": 
1_1.jpg


2. Khung "Options" hiện ra như sau:  


2.jpg
 

3. Trong thanh công cụ ở phía trên của khung, bấm vào “Advanced”  
 

3_1.jpg

4. Bấm vào trang "Network" :
   

 4_1.jpg


5.  Bấm vào nút "Settings". Khung "Connection Settings" sẽ hiện lên như sau:

5.jpg
 

6. Chọn hàng "Manual proxy configuration".  Các ô trống bên dưới hàng này sẽ được mở ra:

 6a_1.jpg


7. Điền vào điạ chỉ của proxy trong ô "HTTP proxy" và số cổng trong ô "Port". Rồi  bấm nút "OK".
 

7.jpg
Nếu bạn đánh dấu chọn hàng “Use this proxy server for all protocols,” thì Firefox sẽ gửi luồng thông tin HTTPS (HTTP an toàn) và FTP qua proxy. Cách này chưa chắc là chạy vì nhiều proxy công cộng không hỗ trợ giao thức HTTPS và FTP. Ngược lại nếu luồng thông tin HTTPS và FTP bị chận bạn có thể tìm một proxy công cộng có hỗ trợ HTTPS/FTP và lúc bấy giờ nhớ đánh dấu chọn hàng “Use this proxy server for all protocols” trong Firefox.


Microsoft Internet Explorer


Để thiết kế Internet Explorer sử dụng HTTP proxy:

1. Vào Tools menu, bấm vào “Tools”, rồi vào "Internet Options":
 

FLOSS_Manuals__en____Microsoft_Internet__2008_11_12__22_40_02.jpg
2. Khung "Internet Options" sẽ hiện lên như sau:

InternetOptions06.jpg
 

3. Bấm vào trang "Connections" 
 

Internet_Options__2008_11_12__22_40_09.jpg
4. Bấm vào nút "LAN Settings".  Khung  "Local Area Network (LAN)  Settings" hiện lên như sau:

 Local Area Network (LAN) 
Settings--2008-11-12--22-40-14.jpg

5. Chọn hàng "Use a proxy server for your LAN". 
6. Bấm vào nút "Advanced".  Khung "Proxy Settings" sẽ hiện lên như sau:

 proxy_settings_7.jpg
 
7. Điền vào điạ chỉ proxy ở ô HTTP  và số cổng  ở ô “Port”

8. Nếu bạn đánh dấu chọn hàng “Use the same proxy server for all protocols,” thì IE sẽ gửi luồng thông tin HTTPS (HTTP an toàn) và FTP qua proxy. Cách này chưa chắc là chạy vì nhiều proxy công cộng không hỗ trợ giao thức HTTPS và FTP. Ngược lại nếu luồng thông tin HTTPS và FTP bị chận bạn có thể tìm một proxy công cộng có hỗ trợ HTTPS/FTP và lúc bấy giờ nhớ đánh dấu chọn hàng “Use the same proxy server for all protocols” trong Internet Explorer.

 IE_proxy_settings9.png

Bây giờ thì Internet Explorer đã được thiết kế để sử dụng HTTP proxy.


Phần mềm tin nhắn nhanh Pidgin (Instant Messaging Client)


Có một số phần mềm ứng dụng ngoài Web browser cũng có thể dùng HTTP proxy để nối mạng, và có khả năng vượt thoát kiểm duyệt. Sau đây là một ví dụ với phầm mềm instant messaging Pidgin (dùng để chát):

1. Trên Tools menu, bấm vào “Preferences”

PDFpg071pic2_1.jpg 

và khung "Preferences" sẽ hiện lên như sau:

PDFpg072pic1_1_1.jpg

 
 
2. Bấm vào trang "Network" để hiển thị phần này:   

PDFpg072pic2_2.jpg

3.  Trong ô "Proxy type" gần cuối khung, chọn "HTTP".


 PDFpg072pic3_2.jpg

4.Điền vào địa chỉ  proxy trong ô  Host và số cổng trong ô Port.


  PDFpg073pic1.jpg

5. Bấm nút “close” để đóng khung lại.

Pidgin bây giở đã được thiết kế để sử dụng HTTP proxy như ý bạn. 


Khi bạn đã sử dụng xong HTTP proxy

Khi bạn đã sử dụng xong HTTP proxy, đặc biệt khi trên máy vi tính dùng chung với ai, hãy phục hồi các số liệu nguyên thủy. Nếu không, những ứng dụng nêu trên sẽ tiếp tục sử dụng proxy. Việc này có thể trở thành vấn đề nếu bạn không muốn ai biết bạn đang dùng proxy, hoặc bạn đang dùng một proxy tạm không chạy thường xuyên.


Tác giả: Proxy Là Gì?
© adam hyde 2008
Điều chỉnh:
Alice Miller 2008
Freerk Ohling 2008, 2009
Janet Swisher 2008
Sam Tennyson 2008
Seth Schoen 2008
Tom Boyle 2008
Tomas Krag 2008
Zorrino Zorrinno 2008

Giấy phép: Giấy phép công cộng

Sản xuất cho cẩm nang FLOSS

No comments:

Post a Comment