2010/09/12

Vượt tường lửa | Sử Dụng Switchproxy

Switchproxy cho phép bạn thay đổi các ấn định của  Proxy một cách nhanh chóng trong trình duyệt Firefox.  Bạn có thể làm cách này để dùng proxy công cộng có sẵn cho mọi người,  proxy cá nhân mà bạn được xắp xếp sử dụng, hay là proxy nội bộ được cung cấp bởi các phần mềm như SSH. Thông thường, bạn cần có một proxy riêng hay là một danh sách các proxy mà bạn muốn dùng trước khi dùng Switchproxy.  Switchproxy chính yếu là để dùng proxy chứ không giúp bạn đi tìm proxy. Switchproxy cũng cho phép nạp vào một danh sách nhiều proxy và thay đổi giữa chúng với nhau.

Cấu hình Switchproxy

Để thiết kế Switchproxy, bạn phải mở khung cấu hình của nó như sau:


 prefs2.png
Từ menu chính của Firefox, chọn Tools, rồi chọn “Add-on”. Bạn sẽ thấy 'SwitchProxy Tool' trong danh sách Add-on. Bấm vào hàng "SwitchProxy Tool" một cái để thấy nút “Preferences” xuất hiện:


pref3.png 

Bấm vào nút 'Preferences' để thấy khung cấu hình:
    

prefs_final.png

Những tiết mục trong phần “Genaral” dùng để ra chọn xem thông tin của Switchproxy hiển thị chỗ nào trong trình duyệt.

Phần thứ hai (When I switch Proxies) thì quan trọng hơn, phần này quyết định Switchproxy sẽ vận hành ra sao.  Khi bạn đổi qua proxy khác, Switchproxy có thể làm một số điều như sau: nó có thể xóa cookies và tải lại một trang mà bạn đã dùng bằng Proxy mới. Bạn chọn cách hành xử  nào bạn muốn bằng cách đánh dấu vào các ô vuông.

Bạn nên chọn “Clear My Cookies” khi nạp một Proxy khác vì một vài trang mạng có thể liên đới địa chỉ IP với cookies.  Tự động nạp lại trang mạng khi đổi qua proxy khác sẽ bảo đãm là luồng thông tin sẽ không đi qua proxy cũ nửa.

Bạn có thể điều khiển chức năng cốt lỏi của Switchproxy qua nút cuối cùng “Manage Proxies”. Nếu bạn click vào nút này bạn có thể thêm, sửa và xoá proxy.  

Thêm một Proxy

Hãy thêm một proxy vào Swithchproxy. Để làm việc này, đầu tiên bạn bấm nút “Manage Proxies”.  Khung 'Manage Proxies' xuất hiện:

  PDFpg078pic2_1.jpg

Nếu bạn đã có sẵn những proxy khác đã đươc xếp sẵn trong Switchproxy, nó sẽ hiện ra ở đây.  Để thêm vào một 'Proxy' mới bấm nút “Add”


proxytype.png 

Chọn “Standard” để cho phép bạn thiết kế Proxy để lướt mạng, tãi hồ sơ lên, và những chuyện khác nữa. Loại proxy này hữu ích để truy cập các máy chủ bị cấm.

Switchproxy cũng cung cấp một phương pháp để ẩn danh (Anonymous).  Tuy nhiên, tên gọi này sai lệch và không hoàn toàn đúng như vậy bởi vì nó không bảo đảm cho việc ẩn danh.  Nó chỉ đơn giản cho phép dùng nhiều proxy và thay đổi liên tục lẫn nhau.


Cấu hình Standard Proxy

proxysettings.png 
Bạn nên biết cách xếp đặt proxy mà bạn muốn thêm vào.  Điều này có thể đòi hỏi bạn có thêm nhiều tài liệu để tra cứu, tùy thuộc vào nhu cầu truy cập của bạn và phương pháp proxy quản lý sự truy cập của bạn.

Lý tưởng ra thì bạn đã biết cách xắp xếp và bạn muốn dùng Switchproxy.  Xin lấy ví dụ là bạn muốn tìm proxy công cộng từ “Public Proxy Servers”. Địa chỉ trên mạng là (http:/publicproxyservers.com) và bỏ thêm nó vô Switchproxy (Chúng tôi không biết ai vận hành những proxy này, cho nên chúng tôi không biết chúng có đáng tin cậy hay không).

Đầu tiên, trên trang mạng chính của “Public Proxy Servers”, chúng ta chọn “Proxy List [1]” từ cột bên trái (http://www.publicproxyservers.com/page1.html).  Chúng ta thấy một danh sách như sau đây:
 

pubproxy.png
Chúng ta điền số IP vào (trong trường hợp này là, 88.255.50.114) và Cổng vào (là 80 trong trường hợp này) từ bảng trên vào trong những ô đầu tiên của khung “Standard Configuration”
 
settings.png 

Bạn có thể đặt tên cho mỗi cái proxy (chúng tôi gọi là “Pub Proxy” trong thí dụ này).  Đấy là tất cả những gì bạn làm để thiết kế Proxy.  Nếu bạn muốn thiết kế Proxy cho những giao thức khác (SSL, FTP, Gopher hay là Socks), bạn nên tiếp tục điền vào những ô khác.  Thông thường thì địa chỉ IP và cổng là giống nhau, cho nên bạn dùng thông tin giống nhau cho mỗi dạng.

Ghi chú:

1.    Nhiều proxy chỉ dùng cho dạng HTTP (lướt mạng).  Nếu bạn dùng Proxy cho những dạng khác, bạn có thể thử coi nó có chạy không.

2.     Nhiều Proxy chỉ có thể làm việc một vài tiếng một lần, vì thế bạn nên chuẩn bị thay đổi giữa chúng với nhau để tìm xem proxy nào chạy được.

3.    Cách thiết kế chỉ dẫn nơi đây chỉ dùng cho  Switchproxy với trình duyệt Firefox.  Nếu bạn dùng một trình duyệt khác hay những phần mềm khác (thí dụ như FTP) thì Switchproxy không sử dụng được.

Sau khi điền vào chi tiết, click “OK” để lưu trữ. Khung “Manage Proxies” hiện ra lại như sau:

 saved.png
   
Click “OK” một lần nữa để đóng khung này lại và giữ proxy vào danh sách của bạn.  Xin lưu ý điều rất quan trọng ở đây là những proxy này sẽ không có hiệu lực đến khi bạn kích hoạt chúng qua Switchproxy.


Thêm vào một danh sách proxy cho chức năng "thay đổi tự động"

Switchproxy cho phép bạn tạo ra danh sách proxy và ấn định một khoảng thời gian chúng tự luân phiên hoạt động. Cách này thường bị nhầm lẫn gọi là proxy "ẩn danh", mà thật ra nó không có bảo đảm ẩn danh đâu.

Nếu bạn muốn dùng chức năng này thì bạn có thể tự thiết lập danh sách proxy này. Nó chỉ là một tập tin dạng chữ  tương tự như sau:

193.147.162.166:3124
133.1.74.162:3124
130.75.87.83:3124
128.112.139.80:3128
128.112.139.80:3124
72.36.112.74:3124
199.26.254.65:3124

Cách viết cho mỗi dòng rất là đơn giản.


Địa chỉ IP: Số cổng

Nên chú ý dấu ':' giữa hai số này và đừng bỏ “ http://”trước địa chỉ IP cho mỗi proxy.  Mỗi proxy cho mỗi dòng và phải  ở dạng tệp .txt và không phải là “Word Processor File” (như là Microsoft Word .doc File hay là Openoffice .odt File)

Cũng có những dịch vụ trên web cung cấp danh sách proxy phù hợp với chức năng này. Mặc dù chúng có thể bị ngăn chặn ở vài nơi, nhưng bạn có thể tìm những proxy hữu dụng này trên mạng. 

Thí dụ, tìm “Switchproxy anonymous proxy list” trên Google sẽ cho kết quả các  địa chỉ mạng sau đây:
http://www.shroomery.org/ythan/proxylist.php.  Dịch vụ, đuợc cung cấp bởi ai đó thích thú trong lãnh vực này (dĩ nhiên của người nghiệp dư, không phải là dịch vụ thương mại) lấy được một danh sách proxy từ XROXY (http://www.shroomery.org/ythan/proxylist.php) và thiết kế  danh sách proxy này để phù hợp để Switchproxy sử dụng nó.

Bạn có thể thêm bất cứ danh sách nào - của bạn hay trên mạng – vào danh sách của proxy ẩn danh của Switchproxy.   Để làm như vậy, chọn phương pháp hàng “Anonymous” thay vì “Standard”


anon.png 


 
 
Bấm nút 'Next' và khung sau đây sẽ hiện lên:


anonsettings.png 

Để dùng danh sách trên mạng, thì điền đường dẫn vào ô URL và bấm nút “'Load”.  Để thêm vào danh sách mà bạn thiết lập thì bấm vào nút “Browse'” kế bên ô “File”,  chọn tập tin từ ổ cứng rồi bấm nút “Load”.  Đừng quên là đặt tên cho nó.  Thí dụ, dùng danh sách trên mạng trong thí dụ trên sẽ cho kết quả như dưới đây sau khi bấm “Load”:
 

 list.png
Bây giờ bạn cần chọn thời gian để luân phiên mỗi proxy.  Thời gian để Switchproxy thay đổi  tự động tính bằng giây. Nếu bạn muốn 3 phút thì bạn đánh '180' vào ô “Change Proxy Every [ ]”.  Sau đó bạn bấm OK, khung sẽ đóng lại và Switchproxy giữ lại danh sách mới:


  autolist.png
 


Dùng Switchproxy

Để dùng các proxy bạn đã thiết kế và lưu trữ, từ menu chính của Firefox, bấm nút “Tool”:
 

using.png 


Chọn “Switchproxy”, bạn sẽ thấy danh sách proxy mà bạn đã thiết lập.  Bạn chọn cái nào thì cái đó sẽ vận hành. Nếu không dùng thì chọn “None”.


Bất Lợi và Rủi Ro

Dùng một proxy công cộng nào đó không bảo đảm sự ẩn danh của bạn. Bất cứ khi nào bạn dùng proxy, bạn đang đặt niềm tin vào chủ nhân của proxy sẽ không tiết lộ thông tin của bạn, hay lạm dụng thông tin về bạn, hay về cách bạn dùng proxy.

Những thông tin về proxy có thể được nhà điều hành mạng quan sát thấy.  Nếu bạn viếng một trang web nhiều lần nhưng chỉ  bằng một máy vi tính,  thì trang web đó có thể nhận ra bạn chỉ là một người bằng phương pháp như là cookie -  ngay cả khi bạn dùng một cái proxy khác cho mỗi lần viếng.

Mặc dù 'Tor' cung cấp một proxy nội bộ, bạn không nên dùng Switchproxy  để khởi động 'Tor'.  Torbutton giúp bạn chống lại những rủi ro bảo mật (như DNS bị lọt tên ra) mà SwitchProxy không giúp được.

Tảc giả: Thiết Kế Switch Proxy
© adam hyde 2008, 2009
Sửa đổi:
Alice Miller 2008
Freerk Ohling 2008
Sam Tennyson 2008
Seth Schoen 2008
Tom Boyle 2008Giấy phép: Giấy phép Công cộng Sản xuất cho tập hướng dẫn sử dụng FLOSS.

No comments:

Post a Comment