2010/09/12

Vượt tường lửa | Cài Đặt PHProxy

Cài đặt Web proxy đòi hỏi phải có chỗ chứa trên một máy chủ trong môi trường tự do Internet và chấp nhận PHP. Điều nầy cần có một trong những điều kiện sau đây:
•    Phải mướn một tài khoảng lưu trữ trang web (có thể trả lệ phí vài Mỹ kim cho một năm ở những công ty bảo trợ như http://www.dreamhost.com/)
•    Một máy chủ dạng ảo (giá mắc hơn và phức tạp hơn khi dùng so với một tài khoảng lưu trữ)
•    Một vi tính cá nhân có đường truyền DSL hay nối bằng cáp quang (với một địa chỉ công khai và một địa chỉ IP)
•    Một vi tính cá nhân nối với một đại học có đường truyền nhanh, hay một tài khoảng trên hệ thống máy tính của một trường đại học (nếu đại học đó không cấm việc này)

Những chỉ dẫn nầy chỉ đề cập đến những trường hợp hết sức tổng quát: dùng FTP chuyển tải web
proxy vào chỗ lưu trữ web sẵn có (và chỗ này có thể chạy các mã PHP). Với kỹ thuật nầy, bạn cần có một phần mềm FTP chẵn hạng như FileZilla (http://filezilla-project.org/).

Tuy rằng cách này khá phổ thông, nhưng không thể hữu hiệu cho mọi trường hợp. Thí dụ như, nếu bạn thiết lập một máy chủ riêng cho bạn, và nếu máy chủ này không tương đương với kỹ thuật FTP, hay là bạn quen điều khiển máy chủ bằng các dòng lệnh, bạn có thể sẽ phải dùng cách khác.

•    Trước tiên bạn tải xuống phần mềm PHProxy tại http://sourceforge.net/projects/poxy/ . Phần mềm này chỉ có 25 kilobytes, nhỏ hơn những trang web khác rất nhiều
•    Kế đến, giải nén các tệp zip này bằng cách bấm vào nút bên phải của chuộc bên trên tệp zip, rồi chọn "Extract here"
•    Chạy phần mềm FTP, đánh vào chi tiết tên và mật khẩu của tài khoảng bạn được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web, sau đó bấm vào "Quickconnect"
•    Phần bên trái của màn hình FTP (FileZilla) là các ngăn trong ổ cứng của máy vi tính của bạn. Dùng chuột để di chuyển đến ngăn chứa đựng các tập tin mà bạn vừa giải nén PHProxy trong ổ cứng máy vi tính của bạn. Phần bên phải của màn hình là các ngăn tại tài khoảng lưu trữ web của bạn trên Internet (máy chủ).
•    Bạn có thể dùng chuột để bấm và lôi các tệp tin từ khung bên trái (máy của bạn) sang khung bên phải (máy chủ) .


filezilla.png
•    Giờ đây bạn có thể sử dụng PHProxy bằng cách vào địa chỉ web của mình và vào ngăn mà bạn đã tải PHProxy lên. (Thí dụ ở đây là http://www.cship.info/poxy/.)

Nếu cách này không hữu hiệu thì máy chủ của bạn có thể không chấp nhận PHP hoặc là chấp nhận nhưng có thể ứng dụng PHP bị vô hiệu (disabled) hoặc là còn cần thêm những bước khác. Tham khảo tài liệu về tài khoảng sử dụng web của bạn, hay các phần mềm mà máy chủ đang dùng. Bạn cũng có thể tìm sự giúp đỡ trong một diễn đàn hay hỏi người điều hợp máy chủ của bạn để được giải thích thêm.


Tác giả : Cài Đặt PHProxy
© Freerk Ohling 2008
Điều chỉnh:
adam hyde 2008
Alice Miller 2008
Edward Cherlin 2008
Sam Tennyson 2008
Seth Schoen 2008
Tom Boyle 2008
Tomas Krag 2008
 
Giấy phép: Giấy phép công cộng

Sản xuất cho cẩm nang FLOSS
 

No comments:

Post a Comment