2010/09/12

Vượt tường lửa | Cài Đặt Web Proxy

Việc cài đặt phần mềm vượt thoát kiểm duyệt có thể đòi hỏi một số kiến thức chuyên môn và phương tiện (một web server thích hợp với đường truyền tốt).
Có hai loại Web proxy để vượt thoát kiểm duyệt: Tư nhân và công cộng. Đối với những Web proxy tư nhân, địa chỉ này chỉ có những người được phép sử dụng  mới biết; trong khi đó những Web proxy công cộng thì ai muốn dùng đều được biết, hay những người có thể tìm ra đượ chúng. Web proxy công cộng và dịch vụ ẩn danh đều được cả đôi bên người dùng và giới kiểm duyệt biết đén, do đó điạ chỉ web proxy công cộng rất dễ bị cho vô sổ đen. Trong khi đó xác suất các web proxy tư nhân được phát hiện và chận thì thấp hơn.

Web proxy tư nhân có thể được cài đặt với một số những điều kiện và chọn lựa nhằm đáp ứng theo nhu cầu của những người sử dụng. Những điều kiện chung thông thường có thể bao gồm thay đổi số cổng mà máy chủ vận hành và thiết lập mã hóa SSL. Vì những sổ đen có thể sẽ chận những từ khoá thường dùng trong các Web proxy thông dụng, việc thay đổi những chi tiết như đường dẫn URL, tên của các script, hay những chi tiết về giao diện có thể giảm thiểu xác suất bị các phần mềm kiểm duyệt tự động dò chận.

Khi dùng SSL, nên lập ra một trang vô thưởng vô phạt ở ngăn gốc (root) của máy chủ và ngụy trang web proxy bằng đường dẫn và tên tập tin ngẫu nhiên (random). Mặc dầu các trạm giữa có thể tìm ra được máy chủ bạn truy cập, họ sẽ không xác định được đường dẫn bạn truy cập vì phần này đã được mã hóa. Lấy thí dụ, nếu truy cập vào trang https://example.com/secretproxy/,  người ở trạm giữa sẽ biết bạn truy cập vào example.com nhưng họ lại không biết bạn đang truy cập vào proxy “secretproxy”. (Nếu chủ nhân web proxy đặt một trang vô thưởng vô phạt ở example.com thì xác suất web proxy bị phát hiện rất thấp)

Sau đây là một số nhu liệu Web proxy được nhiều người biết đến:

  • CGIProxy: CGI script vận hành qua hai giao thức HTTP và FTP proxy.
     http://www.jmarshall.com/tools/cgiproxy
 
  • Peacefire's Circumventor: Đây là một phần mềm cài đặt tự động, rất dễ dùng cho người không rành kỹ thuật có thể thiết lập CGIProxy trên Windows.  http://www.peacefire.org/circumventor/simple-circumventor-instructions.html
 
  • PHProxy: PHP script vận hành qua hai hình thức HTTP and an FTP proxy.
     http://sourceforge.net/projects/poxy/

  • Psiphon: Đây là một phần mềm cài đặt tự động, rất dễ dùng cho người không rành kỹ thuật có thể thiết lập Psiphon trên Windows.
       http://psiphon.civisec.org/
 
Các Web proxy  tư nhân là thích hợp nhất cho những ai cần có một dịch vụ vượt rào kiểm duyệt bền chắc và có được người quen thân đáng tin cậy đủ khả năng kỹ thuật  trong vùng có tự do Internet, và đủ chỗ chứa để thiết lập và bảo trì Web proxy.  Đây cũng là hình thức vượt rào dễ và uyển chuyển linh động nhất để lướt mạng, ít bị khám phá và ngăn chận hơn là loại Web proxy công cộng, đặc biệt nếu Web proxy tư nhân này có mã hóa bởi SSL.

 
Tác giả: Cài Đặt Web Proxy
© Nart Villeneuve 2008
Điều chỉnh:
adam hyde 2008
Alice Miller 2008
Edward Cherlin 2008
Freerk Ohling 2008
Sam Tennyson 2008
Seth Schoen 2008
Tom Boyle 2008
Tomas Krag 2008

Giấy phép: Giấy phép công cộng

Sản xuất cho cẩm nang FLOSS

No comments:

Post a Comment