2010/09/12

Vượt tường lửa | Cài Đặt Cầu Nối Tor

Nếu bạn đang sống tại một nơi ít bị, hoặc không bị kiểm duyệt mạng, bạn có thể điều hành một trạm Tor hoặc một Cầu nối Tor để giúp những người sử dụng mạng Tor vượt thoát kiểm duyệt.
Mạng Tor chạy được là nhờ các tình nguyện viên hiến tặng băng thông (bandwidth). Càng có nhiều người thiết kế trạm Tor thì mạng Tor càng chạy mau hơn và an toàn hơn.  Để giúp người khác vượt thoát kiểm duyệtn, bạn nên thiết kế Cầu nối Tor hơn là trạm Tor thường.

Cầu nối là các trạm Tor không có tên trong danh mục công cộng. Do đó dù các ISP có chận các trạm Tor công cộng đi nữa, họ cũng không thể chận hết các Cầu nối Tor.

Cần có gì để chạy một trạm Tor hay Cầu nối Tor ?

Chỉ có một vài yêu cầu căn bản để cho chạy một trạm Tor:

Đường truyền Internet của bạn phải có tốc độ ít nhất là 20 kilobytes/giây cả hai chiều lên/xuống. Đường truyền này lúc nào cũng chạy khi bạn mở máy lên.

Máy bạn có địa chỉ IP mà bên ngoài truy cập vào được.

Nếu máy bạn nằm sau tường lửa NAT (network address translation) và không có địa chỉ IP để bên ngoài truy cập được thì bạn phải thiết kế cổng chuyển tiếp trong router. Bạn có thể dùng phần mềm Tor Universal Plug and Play để làm, hoặc tự tay thiết kế theo hướng dẫn của cẩm nang router hoặc ở trang
(http://portforward.com/english/applications/port_forwarding/HTTPS/HTTPSindex.htm).

Những điều không bắt buộc:

Máy bạn không cần lúc nào cũng phải mở  lên và được kết nối với mạng (mạng Tor sẽ tự động dò ra điều này).
Bạn không cần địa chỉ IP tĩnh (static IP)

Tải Tor xuống

Để tải Tor xuống máy, vào trang http://www.torproject.org/ rồi nhấn “Download” trong menu ngay đầu trang.

Trong trang download, chọn gói Tor cho hệ điều hành của máy bạn (Windows, Mac, ….)

01.jpg 


Cài đặt Tor


Cho chạy phần mềm cài đặt và bấm Next khi được hỏi đến.

Nếu bạn dùng trình duyệt Firefox, thì hãy cài đặt hết mọi thành phần như trong khung dưới đây:

 02.jpg
  
Nếu bạn không có Firefox cài sẵn, thì đừng chọn phần “Torbutton” (bạn vẫn có chọn lựa để cài đặt Firefox và Torbutton sau đó)

Sau khi cài đặt xong, thì bấm nút Finish để cho chạy Tor, nhớ đánh dấu chọn hàng “Run installed components now”. Xem hình dưới đây:
 
 03.jpg

Cấu hình Tor để trở thành một Cầu Nối

Để cho cầu nối họat động:

Mở bảng điều khiển của Vidalia.
Trong bản điều khiển, bấm vào “Settings”.

 04.jpg

Trong khung “Settings”, bấm vào “Sharing”:
 
05.jpg

Để tạo ra cầu nối, chọn hàng  "Help censored users reach the Tor network".

 06.jpg

Nếu bạn đang dùng địa chỉ IP dạng NAT trong LAN, bạn cần phải lập ra một quy định cổng chuyển tiếp trong router.  Bạn có thể nhờ Tor thử thiết kế cổng chuyển tiếp giùm bạn.  Để làm điều này, chọn hàng "Attempt to automatically configure port forwarding".
   
07.jpg

Bấm  vào nút “Test” để thử xem Tor có cài cổng chuyển tiếp trong router đúng hay không.

  08.jpg

Nếu Tor không cài cổng chuyển tiếp được, xin đọc tài liệu Hỏi/Đáp của Tor về đề tài này: https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerForFirewalledClients.

Xin chúc mừng bạn. Nếu mọi sự tiến hành tốt đẹp, thì cầu nối của bạn đã chạy được rồi.  Thông tin về cầu nối sẽ được cho vào danh sách không phổ biến công công nhưng sẽ có sẵn cho những ai yêu cầu. 

Để Chia Sẻ Cầu nối Tor với Bạn Bè


09.jpg
Nếu bạn thiết kế Cầu Nối Tor với mục đích đặc biệt là để giúp bạn bè truy cập mạng Tor, thì bạn có thể sao chép lại thông tin nằm ở dưới cùng của khung Settings rồi gửi đến cho họ.

Tác giả : Cài đặt cầu nối Tor
© Zorrino Zorrinno 2008
Điều chỉnh:
adam hyde 2008
Alice Miller 2008
Edward Cherlin 2008
Sam Tennyson 2008
Seth Schoen 2008
Tom Boyle 2008
Tomas Krag 2008

Giấy phép: Giấy phép công cộng

Sản xuất cho cẩm nang FLOSS

Xem toàn tài liệu


No comments:

Post a Comment