2010/09/12

Vượt tường lửa | Cài Đặt Psiphon

Để có thể cài đặt được phần mềm psiphon, bạn cần có một máy vi tính hệ Windows với đường kết nối vào Internet không bị kiểm duyệt. Có thể bạn cũng cần thiết lập một quy định về cổng chuyển tiếp (port forwarding)  trong thiết bị định tuyến (router) của bạn để chuyển tiếp cổng 443 đến máy bạn. Xin xem chỉ dẫn trong cẩm nang sử dụng router, hay tại trang sau đây: http://portforward.com/english/applications/port_forwarding/HTTPS/HTTPSindex.htm.

Để bắt đầu, tải xuống phần mềm psiphon từ trang này : http://www.psiphon.ca/download.php (khoảng 2MB).

Cho chạy phần mềm cài đặt (phần mở rộng ".msi"), Bấm nút Next và chọn ngăn chứa psiphon khi cài đặt. Nếu không chắc thì để nguyên ngăn mặc định và bấm "Next".

Khi chạy psiphon lần đầu, bạn có thể bị Tường lửa của Windows cảnh báo như hình dưới đây. Trong trường hợp đó, bấm nút “Unblock”.


01.jpg 

Kế tiếp bạn cần cấu hình trạm psiphon. Đầu tiên chọn tên cho trạm psiphon, thí dụ như “cship”. Tên này sẽ là một phần của đường dẫn URL mà bạn và người quen sẽ dùng để truy cập trạm psiphon này.


 02.jpg
 
Để cho phép ai đó dùng trạm psiphon của bạn, bạn phải mở tài khoảng cho họ bằng cách bấm nút  "Add" và thêm vào những chi tiết cần thiết.


 03.jpg

Sau đó bạn có thể bắt đầu cho trạm psiphon chạy bằng cách bấm nút "Start".
  

 04.jpg

Phần mềm sẽ tự động dò ra địa chỉ IP bên ngoài của bạn và cung cấp cho bạn đường dẫn để người khác có thể truy cập trạm psiphon.  Để cho người khác dùng trạm psiphon của bạn, cho họ biết đường dẫn, tên, mật khẩu.
 

Tác giả : Cài Đặt Psiphon
© Freek Ohling 2008
Điều chỉnh:
adam hyde 2008
Alice Miller 2008
Edward Cherlin 2008
Freerk Ohling 2008, 2009
Sam Tennyson 2008
Seth Schoen 2008
Tom Boyle 2008
Tomas Krag 2008
Zorrino Zorrinno 2008
 

Giấy phép: Giấy phép công cộng

Sản xuất cho cẩm nang FLOSS

No comments:

Post a Comment