2014/02/18

Cẩn thận với các app giải trí người lớn trên Google Play

Ban Biên Tập No Firewall
2014/02/18
Phòng Nghiên Cứu về An Ninh Mạng của McAfee cho biết:

Một số các App chứa trên Google Play dành cho loại giải trí Người Lớn, có thể cài đặt  trên smart phone Android tại Việt Nam có chứa mã độc Trojan SMS.

Sau khi được tải xuống, apps này đòi hỏi nhiểu thẩm quyền (admin priviledge) để cài đặt hơn bình thường, và sau đó tải xuống nhu liệu RealPlayer giả từ server C&C.

Nếu người xử dụng đồng ý tại xuống, thì sau đó mã độc sẽ có thẩm quyền admin và sẽ tải xuống từ máy chủ những phiên bản tinh vi hơn để ghi lại những gì xảy ra trên máy điện thoại (gọi cho ai, gởi những SMS nào, đã đi những nơi nào (định vị))). Và kế tiếp tự xóa icon của chính mình để trở thành vô hình (invisible) đối với người xử dụng smart phones.

Do đó,

1) Phải thận trọng ngay cả đối với các Play Store có tiếng. Không nên tải xuống những app đáng ngờ và tắt đi chức năng “installation of apps from unknown sources”
2) Khi có một app đòi hỏi những thẩm quyền admin để cài đặt (install), nên từ chối ngay và không cài đặt nữa
3) Nên cài đặt phần mềm chống mã độc trên smart phones.


Nguồn: McAfee

2 comments: