2013/12/05

Bói Kiều - Một Phần Mềm Mã Hoá Đa Dụng


2014/01/15

Nhu Cầu:
Thông tin đôi khi là một vấn đề có tính cách riêng tư ... Từ đó nảy sinh ra vấn đề cần phải Mã Hoá (coding) nội dung thông tin trước khi gửi đi hoặc giữ lại trong máy vi tính của mình.

Đặc Tính của BoiKieu:
 • Nguyên tắc sử dụng khá đơn giản nên chỉ cần thực tập trong vòng 10 phút
 • Dung lượng nhỏ và không cần cài đặt
 • Có thể dấu một hay nhiều e-File vào trong bất cứ một e-File nào khác (đây là điểm an toàn đáng chú ý nhất)
Hướng Dẫn Mã Hoá và Giải Mã bằng BoiKieu.exe:

 •  Chuẩn Bị: Ta có hai tình huống:    Sử dụng máy vi tính ở nhà => copy tất cả vào một Ngăn (BK chẳng hạn)
 •     Sử dụng máy vi tính ở Cafe-Net 
  • lưu trữ sẵn trong một Yahoo-email hay lên trang nhà đang chứa BoiKieu.exe
  • khi cần dùng: download chúng xuống Desktop hay MyDocument
  • sau khi sử dụng: xoá những gì đã download.
Tóm tắt ý nghĩa các ô trong BoiKieu:

Bấm vào để mở hình lớn hơn

Hướng dẫn Chi Tiết

Trong mọi trường hợp Mã Hoá hay Giải Mã:
 1. Ô đầu tiên dùng để gõ Mã Số (Key), cần nhớ tận cùng phải gõ thêm một ngôi sao *
  ví dụ: Key muốn sử dụng là "Tu Do 2006", bạn có thể gõ là: Tu Do 2006*, tu do 2006* , tudo2006*, ..
 2. Mọi file cần MaHoa hay GiaiMa nên để cùng ngăn với BoiKieu.exe
  * Output-File là TậpTin Kết Quả (KQ) cũng sẽ nằm trong cùng ngăn với Input-File.
 3.  Trong khung Lời Nhắn ngoài những câu thơ tuyệt tác, ở dòng trên cùng còn có một số qui ước sau:
    ***    có nghĩa là     Thành Công        hay         !!!     có nghĩa là     Thất Bại
    - nếu không có gì, có nghĩa là bạn đang giải trí với Bói Kiều

Mã Hoá Có 4 cách để Mã Hoá (Xin Quẻ), sau đây là 2 cách căn bản: 

Mã Hoá một TậpTin: Đây là cách thông thường của hầu hết Phần Mềm Mã Hóa. Ví dụ bạn có một TậpTinMật cần giữ kín  dichuc.doc  không muốn ai đọc và mình khoá nó bằng một Mã Số = LamChung2050
0- ô MãSố : gõ lamchung2050*
1- ô LanhVuc : để trống.
2- ô Tuoi : gõ tên của bài Mật muốn MãHoá ( dichuc.doc )
3- sau cùng NhắpChuột (click) vào nút XinQue. output-file sẽ là dichucxq.doc

Các lỗi thông thường: (1) Key chưa gõ tận cùng bằng *, (2a) ghi nhầm tên input-file, (2b) chưa bỏ input-file vào cùng folder với BoiKieu.exe, (3) click nhầm vào GiaiQue, (4) chưa gõ tên input-file vào Tuoi mà gõ nhầm vào LanhVuc (chỉ dùng cho Cover-File) ...  

Dấu một TậpTin vào một tập tin khác: Ví dụ bạn có một Excel-File cần giữ kín  dichuc.xls và muốn dấu trong một bài hát  LoveStory.mp3  và khoá bằng một Mã Số = NgayAy Chung Minh
0- ô MãSố : gõ ngayaychungminh*
1- ô LanhVuc : gõ tên của bài muốn làm vỏ bọc (LoveStory.mp3)
2- ô Tuoi : gõ tên của bài Mật muốn dấu (dichuc.xls);
                  nếu cần dấu nhiều bài, giữa hai bài cách nhau dấu ‘phẩy’
3- sau cùng NhắpChuột (click) vào nút XinQue.  output-file sẽ là LoveStoryxq.mp3

Các lỗi thông thường:  (1) (2a) (2b) (3) tương tự như trên (4) gõ tên TapTinMat vào ô LanhVuc chỉ dùng cho TậpTinVỏBọc, ... 

Giải Mã: Giả sử bạn nhận được một TậpTin  MyBirthday.jpg và tin rằng đã được khoá với Key  = 53Lan
0- ô MãSố : gõ 53Lan*
1- ô LanhVuc : gõ tên của bài nhận được ( MyBirthday.jpg )
2- ô Tuoi : để trống.
3- sau cùng NhắpChuột (click) vào nút GiaiQue.  output-file sẽ được ghi trên Message-Box

Các lỗi thông thường: (1) Key chưa gõ tận cùng bằng *, (2a) ghi nhầm tên input-file, (2b) chưa bỏ input-file vào cùng folder với BoiKieu.exe, (3) click nhầm vào XinQue

1 comment: