2013/02/04

Lổ hổng UPnP: ngưng dịch vụ SSDP và đóng cổng 1900

Ban Biên Tập No Firewall
2013/02/04


Mới đây cơ quan cảnh báo liên bang Hoa Kỳ US-CERT (Computer Emergency Readiness Team) đã đưa ra cảnh báo về lỗ hổng về an ninh liên quan đến giao thức UPnP (Universal Plug and Play network protocol) trên các thiết bị mạng như router, ADSL/SDSL box, ... và cũng liên hệ một phần đến các máy vi tính cá nhân qua dịch vụ (services) SSDP (Simple Service Discovery Protocol) liên lạc qua cổng 1900 (port). Sau đây là hướng dẫn để đóng cổng 1900 lại và ngưng dịch vụ SSDP, để trám lỗ hổng trên.

Mở khung lệnh DOS trên máy vi tính và đánh vào "services.msc" (cho cả Windows XP và Windows 7) như dưới đây. (Bạn phải log vào với tài khoản quản trị / administrator)


Trong khung Services, đi tìm hàng "SSDP Discovery".


Chọn hàng "SSDP Discovery", rồi bấm chuột nút phải và chọn "Stop"
Dịch vụ SSDP và cổng 1900 (UDP) đã được đóng lại sau đó. Sau đó mỗi lần bạn bật máy, dịch vụ SSDP không khởi động (activate) nữa và người ta không còn thấy cổng 1900 nữa.

No comments:

Post a Comment