2013/02/15

Acrobat, PDF Reader Có Lỗi An Ninh

Ban Biên Tập No Firewall
2013/02/15
 Công ty Adobe vừa thông báo là các ứng dụng Acrobat và Reader có 2 lỗi an ninh đang bị kẻ gian khai thác. Kẻ gian gửi qua email tập tin PDF có chứa mã độc. Nếu người dùng mở tập tin PDF đó ra xem thì mã độc sẽ len lỏi vào hệ thống qua các lỗi an ninh chưa được vá.

Adobe đang vá lỗi an ninh này và sẽ gửi bản vá ra sớm. Cho đến khi có bản vá lỗi an ninh, người sử dụng cần cẩn trọng khi nhận được các tập tin PDF qua email đến từ người lạ.

Các ứng dụng sau đây bị ảnh hưởng bởi 2 lỗi an ninh này:

- Adobe Reader, Adobe Acrobat XI ấn bản 11.0.0.1 và trước đó trên Windows, OS X
- Reader X 10.1.5 và trước đó trên Windows, OS X
- Reader 9.5.3 và các ấn bản 9.x trước đó trên Windows, OS X, Linux

Trong lúc chờ đợi bản vá, người dùng Reader XI và Acrobat XI trên Windows có thể mở lên chức năng "Protected View" để bảo vệ. Cách mở như sau: từ menu chính, chọn Edit, Preferences, Security (Enhanced). Rồi chọn "Files from potentially unsafe locations".

No comments:

Post a Comment