2012/06/02

Nhiều máy Mac bị dính mã độc

Ban Biên Tập No Firewall
2012/06/02

Theo một nghiên cứu của công ty an ninh điện toán Sophos (www.sophos.com) hiện có khoảng 20% máy Mac bị dính mã độc.
Đa số các máy Mac bị nhiễm rơi vào trường hợp người dùng bị gài Flashback Malware vào máy. Điều này xãy ra khi người dùng bị chiêu dụ và tải xuống một phiên bản giả của Adobe Plash Player. Theo nghiên cứu, những mã độc này hiện nay đa phần nhắm tới Windows, nên người dùng máy Mac đã lỡ tải xuống máy vẫn không bị gì, trừ khi đang dùng cả hai hệ điều hành Mac OS và Windows.

Tuy nhiên, theo Eugene Kasperky, thuộc công ty an ninh điện toán nổi tiếng Kaspersky, vì ít khi bị tấn công bởi mã độc, nên công ty Apple chưa quan tâm nhiều đến các nỗ lực phòng chống mã độc như Microsoft, nhưng từ tam cá nguyệt cuối năm 2011, số mã độc được chế tạo nhằm tấn công hệ thống điều hành Mac OS đã gia tăng rất nhanh.

Đề nghị tổng quát đến các bạn là ngày nay các cuộc tấn công sẽ càng ngày càng nhắm vào máy Mac, vì thế bạn nên:

- Cài phần mềm phòng chống mã độc cho hệ thống điều hành Mac. Bạn có thể dùng phần mềm miễn phí như ClamXav hoặc phần mềm thương mại như Norton.

- Chỉ tải các phần mềm từ nguồn an toàn. Blog No Firewall đã cung cấp nguồn an toàn cho một số phần mềm tại đây.

- Cẩn thận không bấm vào đường dẫn, tập tin lạ. Xin xem thêm chi tiết tại đây.

Nguồn: Technewsworld

No comments:

Post a Comment