2012/05/25

Cảnh giác các emails phishing cài mã độc


Ban Biên Tập No Firewall
2012/05/25


Xin cảnh báo các bạn một loại email phishing (lừa lọc) đang lưu hành gần đây.

PayPal là một dịch vụ chuyển tiền online phổ thông. Số người dùng khá nhiều. Do đó nếu bạn có dùng PayPal và khi nhận được email tương tự thì có thể giật mình khi mới đọc vì thấy tại sao mình lại chuyển tiền cho một người lạ hoắc nào đó. Nếu không cảnh giác thì bạn có khuynh hướng bấm vào link xem chi tiết (View the details of this transaction online). Link này thật ra lại đến một trang web khác. Trang đó có thể chỉ là quảng cáo vô hại, nhưng cũng có thể có gài mã độc hoặc để lấy mật khẩu của bạn. Tốt nhất là đừng bao giờ thử bấm vào đó.

Tương tư với loại phishing email này là các email giả mạo ngân hàng, nhất là các ngân hàng lớn. Nếu bạn ngẫu nhiên cũng có trương mục với nhà băng đó thì có thể cũng giật mình khi mới đọc để mắc bẫy của kẻ gian.

Cách kiểm chứng
Để phát hiện các loại phishing email này, bạn luôn luôn kiểm chứng bằng cách di chuyển chuột vào link để xem nó thật sự đi đâu (đừng bấm vào).  Và ngay cả nếu bạn muốn đăng nhập vào tài khoản online của mình để phối kiểm thì đừng bao giờ bấm vào các link có sẵn trong email, mà phải tự mình vào trình duyệt, tự đánh vào địa chỉ trang web, mà bạn quen thuộc.

No comments:

Post a Comment