2012/04/14

Điều chỉnh tài khoản sử dụng trong Mac OS

Ban Biên Tập No Firewall
2012/04/14
Mac OS có một số loại tài khoản cho người dùng như loại quản trị (admin), thường (standard), khách (guest). Như tên gọi, tài khoản quản trị được phép làm công việc quản trị máy như cài đặt phần mềm, máy in, cập nhật hệ điều hành, mở tài khoản mới, v.v...

Khi mới mua máy Mac về và sử dụng lần đầu tiên, nó mặc định cho bạn quyền hạn quản trị. Cho sinh hoạt hàng ngày bạn nên có một tài khoản loại thường để sử dụng. Và để dành tài khoản quản trị cho việc quản trị máy. Tách ra làm 2 tài khoản với quyền hạn khác nhau sẽ giúp giảm bớt xác suất mã độc len lõi, cài cắm vào máy.
Để biết loại tài khoản nào đang dùng,

- Từ menu Apple, chọn System Preferences.
- Trong System Preferences, ở phần System, bấm vào icon Accounts.

Như hình minh họa dưới đây, nếu tài khoản của bạn loại Admin, bạn nên đổi. Còn nếu là loại thường thì ok.
Để thay đổi, những bước cần thực hiện là:
- Lập thêm ra một tài khoản loại quản trị
- Logout ra khỏi tài khoản bạn đang dùng và login vào tài khoản quản trị
- Từ nơi đó, đổi tài khoản của bạn lại thành loại thường.

Lập ra một tài khoản quản trị
- Trong khung Account, bấm vào icon ổ khóa để mở khóa. Nó sẽ hỏi mật khẩu của bạn.
- Sau khi mở khoá rồi thì bấm vào nút [+] để mở thêm một tài khoản mới


Trong khung New Account, chọn
- tài khoản loại Administration
- Full name: tên của bạn
- Account name: tên tài khoản
- Password: mật khẩu
- Verify: điền mật khẩu lần nữa
- Password hint: cách gợi nhớ mật khẩu (tùy chọn) rồi bấm nút Create Account


Tài khoản mới lập ra này nên là tài khoản quản trị duy nhất trong máỵ Và mật khẩu của tài khoản này nên khác hẵn với các tài khoản khác.

Bước chót là đổi tài khoản bạn đang dùng trở thành tài khoản thường.
- Log off khỏi tài khoản đang dùng
- Log in vào tài khoản quản trị
- Vào lại System Preferences, Accounts.
- Chọn tài khoản của bạn
- Tắt ô Allow user to administer this computer.  Điều này sẽ biến tài khoản này thành loại thường.
Từ nay trở đi dùng tài khoản thường cho việc sử dụng máy móc hàng ngày. Chỉ khi nào cần cài đặt phần mềm mới, thay đổi/cập nhập hệ điều hành Mac thì bạn mới cần đến mật khẩu của admin (quản trị), hoặc bạn login vào tài khoản quản trị để làm.

No comments:

Post a Comment