2012/03/08

Cách để thử bạn có bị dính mã độc tên DNSChanger không

Ban Biên Tập No Firewall
Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo
2012/03/08

Bài này sẽ chỉ bạn cách bấm vào một đường dẫn để biết rằng máy bạn có bị dính mã độc mang tên DNSChanger hay không. 

Các trung tâm an ninh điện toán quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp vừa cảnh báo về một mã độc mang tên DNSChanger đã xâm nhập vào hàng triệu máy vi tính. Cho đến 10/2/2012, hơn 400.000 máy vi tính vẫn còn bị nhiễm trên khắp thế giới.

Đặc điểm của mã độc này lá nó rất nhỏ (1,5 kb), nhưng làm thay đổi các thiết trí DNS (Domain Name Server) của máy bạn và sẽ dẫn bạn đến các trang mạng có chứa mã độc.

Để giúp bạn kiểm xem máy bạn có bị nhiễm DNSChanger hay không, bạn truy cập trang đây www.dns-ok.fr. Sau khi vào trang mạng này, nếu bạn thấy khung cửa sổ sau đây nghĩa là máy bạn không bị nhiễm DNSChanger:


Nếu bị dính mã độc

Nhưng nếu bạn thấy khung cửa sổ như sau, nghĩa là máy của bạn đã bị nhiểm mã độc:


Nếu bị dính mã độc. Bạn cần truy cập vào trang mạng www.dnschanger.com để tảì xuống các nhu liệu nhằm trừ khử mã độc DNSChanger.

3 comments: