2012/03/06

Cảnh Báo: Cần kiểm tra lại Unikey

Ban Biên Tập No Firewall
2012/03/06

Theo thông báo của trang web Unikey (một software gõ tiếng Việt phổ thông cho Windows) thì tin tặc xâm nhập vào trang web này trong khoảng thời gian 31 tháng 1 đến 29 tháng 2, 2012. Tin tặc đổi đườn dẫn download software Unikey qua chỗ khác. Ấn bản Unikey download trong khoảng thời gian này là ấn bản có mã độc.  Nếu có download Unikey trong khoảng thời gian đó thì phải tháo gỡ và cho software anti-virus rà quét lại máy.

Theo tác giả thì trang www.unikey.org đã được phục hồi lại như cũ và các link download đã an toàn. Khi download bạn nhớ phối kiểm checksum đăng trên trang web.  Trang web www.unikey.org là trang web chính thức của Unikey. Software được chứa trong trang http://sf.net/projects/unikey.

Nguồn tin: www.unikey.org

No comments:

Post a Comment