2012/03/24

Không lưu trữ mật khẩu trong trình duyệt Chrome

Ban Biên Tập No Firewall
Kỹ sư Lê Quang

Sau đây là cách thức để xóa và thiết trí để trình duyệt Chrome không tự động lưu lại mật khẩu.

- Bấm vào icon mõ lết ở góc phải bên trên của Chrome
- Trong menu hiện ra, chọn Options


- Trong trang Options, chọn Personal Stuff bên cột trái.
- Chọn hàng Never save passwords.


- Nếu bạn trước đó đã có lưu trữ một số mật khẩu thì cần phải xóa sạch
- Vào Tools, Clear browsing data....


- Chọn The beginning of time (từ trước đến giờ) để xóa sạch
- Bấm nút Clear browsing data.


No comments:

Post a Comment