2011/12/21

Cảnh Báo: Lổ hổng an ninh của Adobe Reader 9.x

Ban Biên Tập No Firewall
2011/12/21

Adobe vừa lên tiếng cảnh báo là có 2 lổ hổng an ninh trong Adobe Reader ấn bản 9.x và Adobe Acroabt 9.x cho Windows.

1. Việc cẩn trọng đầu tiên là không bao giờ mở các tập tin .PDF lạ, khả nghi dù đến từ email lạ hay email quen.

2. Nếu đang dùng Adobe Reader/Acrobat 9.x thì nên cập nhật lên ấn bản 9.4.7.

* Adobe Reader 9.4.7
* Adobe Acrobat 9.4.7

3. Nếu đang dùng Adobe Reader 10.x thì rà xét lại các chức năng sau đây để bảo đảm an ninh

Từ main menu, Edit, Preferences, chọn General, đánh dấu vào hàng "Enable Protected Mode at startup"

Từ main menu, Edit, Preferences, chọn Security (Enhanced), đánh dấu vào hàng "Enable Enhanced Security"

Từ main menu, Edit, Preferences, chọn Trust Manager, tắt hàng "Allow opening of non-PDF file attachments ........"

1 comment: