2011/10/13

Cảnh báo: Cẩn thận với các cú gọi lạ trên Skype

Ban Biên Tập No Firewall
2011/10/13

Theo tin tức của giới an ninh vi tính thì gần đây có một trò lường gạt của kẻ gian qua Skype như sau:

Bạn có thể sẽ nhận được một cú gọi điện thoại qua Skype. Cú điện thoại đó sẽ thông báo là máy bạn bị nhiễm virus và bạn phải vào trang mạng XYZ nào đó để tải xuống phần mềm chống virus và phải trả tiền.

Để tránh các trò lường gạt này bạn nên lờ các cú gọi đó trong Skype, cũng như lờ đi các lời chat của người lạ gửi đến có đính kèm đường dẫn đến các trang web lạ.

Tốt nhất là trong Skype bạn nên thiết kế để ngăn chận không cho người lạ gửi chat hay gọi đến bạn. Chỉ có người quen trong danh sách liên lạc (contact list) mới có thể gửi chat hay gọi bạn mà thôi.

Nguồn:  Automated Skype calls spread fake anti-virus warning

No comments:

Post a Comment