2011/05/18

Không cần bạn phải gửi 2,6 triệu lá thư đến nhà mạng!

Ban Biên Tập No Firewall
2011/05/18

Hôm nay dạo trên Facebook thấy lời phát biểu của một bạn, Ban Biên Tập No Firewall xin mượn nơi đây để kêu gọi tất cả các bạn hãy tiếp tục hưởng ứng chiến dịch "Viết thư đến nhà mạng". 

Một facebooker góp ý về việc phản đối chặn Facebook "một người ký một triệu chữ ký thì khó, chứ một triệu người, mỗi người ký một chữ ký thì mấy".

Blog No Firewall không kêu gọi các bạn phải gánh vác trách nhiệm lên tiếng cho 2,6 triệu facebooker tại Việt Nam hiện nay, nhưng tha thiết kêu gọi và tạo điều kiện cho bạn lên tiếng cho quyền truy cập của chính bạn. Bạn chỉ cần gửi một lá thư mà thôi.

Tại sao viết thư đến nhà mạng? Các bạn thân mến, các nhà mạng cần phải nghe trực tiếp từ mỗi chúng ta, là họ phải ngưng ngay việc chặn Facebook, vì sự ngăn chặn đi ngược với nhu cầu của tất cả khách hàng và ngăn chặn thông tin, trảo đổi trên Facebook là đi ngược với xu hướng thời đại của thế giới, mà Việt Nam đang có nỗ lực hội nhập.

 Để hỗ trợ chiến dịch, bạn có thể:No comments:

Post a Comment