2011/05/18

Blog No Firewall ăn mừng 100.000 lượt xem

Ban Biên Tập No Firewall
2011/05/19

Anh chị em trong Ban Biên Tập No Firewall rất vui mừng khi Blog đã đạt được 100.000 lượt xem.  Xin chân thành cảm tạ sự hỗ trợ của tất cả độc giả.

Ban Biên Tập No Firewall sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để mang lại cho các bạn những kiến thức về vượt tường lửa và giúp các bạn hoạt động mạng một cách an toàn hơn.  Rất mong các bạn tiếp tục hỗ trợ cho Blog và tiếp tay quảng các kiến thức cần thiết này.

Đặc biệt xin cảm tạ sự tham gia tích cực của các bạn vào những chiến dịch do Blog đề xướng với mục đích là để đấu tranh cho quyền truy cập mạng của mỗi người chúng ta, như chiến dịch Một Ngày No Firewall, cuộc thăm dò chặn Facebook và chiến dịch gửi thư đến các nhà mạng, mà hiện nay đang cần sự hưởng ứng từ các bạn.

1 comment: