2011/04/22

Video 8: Sử dụng Proxy JonDo để vượt tường lửa

Video serie của 12PM Tutorials

JAP, còn gọi là proxy JonDo sẽ giúp bạn vượt tường lửa. Đặc biệt JAP sẽ giúp bạn luớt mạng ẩn danh bằng cách "pha trộn" nhiều thông tin và mã hóa đường giây kết nối của bạn.

Mời bạn theo dõi. Bảo đảm dễ hiểu và dễ áp dụng!

No comments:

Post a Comment