2011/04/29

Mã độc từ email hoidanchuyeunuoc@gmail.com

Ban Biên Tập No Firewall
2011/04/29

Xin các bạn cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ "hội dân chủ yêu nước" có đính kèm mã độc. Tập tin đính kèm: Ke hoach tong noi day ngay 30-04.rar

--------------- Original message --------------------------------------
Subject:     Fwd: Kế hoạch Tổng nổi dậy ngày 30-4-2011
Date:     Fri, 29 Apr 2011 13:57:45 +0700
From:     hội dân chủ yêu nước

Hãy đứng thẳng người hiên ngang tuyên bố: Tự Do hay sống nhục!

Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành, đòi được chăm sóc y tế, chống áp bức bất công, nông dân chống cướp đất canh tác, công nhân chống bóc lột sức lao động..................

kế hoạch cụ thể như sau:

No comments:

Post a Comment