2011/03/13

Video 4: Cách sử dụng Tor

Video series của 12PM Tutorials
Công cụ vượt tường lửa an toàn!

Tor có hiệu quả cao để giúp bạn lướt mạng ẩn danh và vượt qua rào kiểm duyệt. Cách mã hoá của Tor sẽ ngăn ngừa người điều hành mạng lưới biết nội dung thông tin của bạn, che dấu tung tích của đầu đối thoại bên kia cũng như trang mạng bạn đang truy cập. Khi sử dụng đúng chức năng, nó sẽ bảo vệ bạn nhiều hơn là một proxy đơn lẻ.

Mời bạn theo dõi phần hướng dẫn số 4 của 12pm Tutorials. Bảo đảm dễ hiểu và áp dụng!No comments:

Post a Comment