2011/01/18

Tin tặc dùng địa chỉ email "Trần Uy" để gửi mã độc

Ban Biên Tập No Firewall
2011/01/18


Xin cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ "Trần Uy" <uytranthvn@gmail.com> có đính kèm mã độc.

Tên tập tin: Danh sach Bo Chinh Tri  khoa XI 2011.doc.rar


Giải nén cho ra:
Danh sach Bo Chinh Tri  khoa XI 2011.doc.exe

--------------- Original message --------------------------------------
Date: Tue, 18 Jan 2011 13:08:11 +0700
Subject: Danh sách Bộ Chính Trị Khóa 11 ngày 18 tháng 01 năm 2011 đây!!!
From: Trần Uy <uytranthvn@gmail.com>
To: witness2005@yahoo.com

Mời các bạn xem danh sách Bộ Chính Trị - Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa 11 năm 2011
 
Phóng viên: Trần Uy - Nguyên ban thời sự - Đài Truyền Hình Việt Nam
Gửi từ Thủ Đô - Hà Nội - Việt Nam

No comments:

Post a Comment