2011/01/18

Mã độc từ địa chỉ email "Nguyen QuocHung" .

Ban Biên Tập No Firewall
2011/01/18


Các bạn hãy cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ "Nguyen QuocHung" <hoang.truongsa.cuavn@gmail.com> có đính kèm mã độc.


Tên tập tin: Danh sach nhan su phut chot cua BCH Trung uonng dang khoa XI da de cu.rar
Kích thước: 117,797 bytes


Giải nén cho ra: Danh sach nhan su phut chot cua BCH Trung uonng dang khoa XI da de cu.exe
Kích thước: 232,448 bytes
Lưu ý: tuy là loại EXE nhưng mang hình dạng icon của Microsoft Word .DOC

--------------- Original message --------------------------------------
Date: Tue, 18 Jan 2011 10:38:58 +1100
From: Nguyen QuocHung <hoang.truongsa.cuavn@gmail.com>
Subject: Fwd: Danh sach nhan su phut chot cua BCH Trung uonng dang khoa XI da de cu

---------- Forwarded message ----------
From: HUY NGUYEN <tuongvyaus@gmail.com>
Date: Tue, Jan 18, 2011 at 10:37 AM
Subject: Fwd: Danh sach nhan su phut chot cua BCH Trung uonng dang khoa XI da de cu
To: hoang.truongsa.cuavn@gmail.com


---------- Forwarded message ----------
From: truongviethoang1 <truongviethoang1@gmail.com>
Date: 2011/1/17
Subject: Danh sach nhan su phut chot cua BCH Trung uonng dang khoa XI da de cu
To: bddpgtnbrvt@gmail.com


Xem chi tiet trong tep dinh kem...
Viet Hoang

No comments:

Post a Comment