2010/11/03

Mã độc từ email "Dinh Van"

Ban Biên Tập No Firewall
2010/11/03
 
Xin các bạn cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ  "Dinh Van" <dinh.van44@yahoo.com> có đính kèm mã độc.

Tên tập tin: hoanglan.rar
Kích thước: 316,864 bytes

Giải nén cho ra: hoanglan.hta
Kích thước: 941,694 bytes

Mã độc loại Trojan.Heur
Email gửi ra từ địa chỉ IP 66.90.101.162

--------------- Original message --------------------------------------
From: Dinh Van <dinh.van44@yahoo.com>
Date: November 3, 2010 6:55:55 AM EDT
Subject: Bài Viết: Tương lai nào cho Hoàng Lan?

Gửi quí anh chị bài viết về cô Hoàng Lan, phát ngôn viên của đảng Dân Chủ Việt Nam!

No comments:

Post a Comment