2010/10/29

Từ Ban Biên Tập blog No Firewall:

Các bạn thân, dùng web proxy để vượt thoát kiểm duyệt là điều rất thông thường. Rất nhiều bạn dùng những web proxy, mà bạn tìm được trên mạng bằng cách đơn giản là google chử "proxy". Lợi điểm của web proxy là dễ và nhanh. Tuy nhiên cũng có một số rủi ro, các ban nên lưu ý đến. Thậm chí nhiều khi công an mạng cài đặt một số proxy giả mạo để kiểm soát hoạt động mạng của người dân. Vì thế dùng proxy từ những nguồn tin cậy, như blog No Firewall là điều rất quan trọng. Mời  bạn đọc phần sau đây về rủi ro của web proxy.

No comments:

Post a Comment