2010/10/16

Email Toma Thien giả mạo Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận

Ban Biên Tập No Firewall
2010/10/17


Xin các bạn cẩn trọng với email gửi ra từ địa chỉ Toma Thien <witness2005@yahoo.com>  giả mạo Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận để gài mã độc trong đó.

From:     Toma Thien <witness2005@yahoo.com>
Date:     Fri, 15 Oct 2010 00:27:57 -0700 (PDT)
Subject:     Ban nguyet san Tu do Ngon luan so 109

Tập tin đính kèm: dạng .RAR, kích thước tập tin: 312,618  bytes
Tên tập tin:
Xa luan bns Tu do Ngon luan so 109.rar

Nếu giải nén tập tin .RAR nói trên sẽ có:
Tập tin:
Xa luan bns Tu do Ngon luan so 109.doc              .hta
Kích thước tập tin: 921,899 bytes

Tập tin dạng .HTA (HTML application) nhưng trong tên của tập tin thì độn thêm nhiều khoản trống giữa .doc và .hta để đánh lừa người sử dụng tưởng là tập tin .DOC để mở ra xem. Mở ra xem sẽ dính mã độc vào máy.

--------------- Original message --------------------------------------
Subject:           Ban nguyet san Tu do Ngon luan so 109
Date:   Fri, 15 Oct 2010 00:27:57 -0700 (PDT)
From:   Toma Thien <witness2005@yahoo.com>

Kính gởi tới Quý Ân nhân, Quý Ủng hộ viên, Quý Độc giả bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 109 và bài xã luận của bán nguyệt san. Xin cảm ơn Quý vị đã đón nhận và tiếp tay phổ biến, nhất là phổ biến ngược về trong nước cho Đồng bào thân yêu.

         Ban biên tập

No comments:

Post a Comment