2010/10/19

Các dịch vụ chat

Giữa các dịch vụ chat như Yahoo Messenger, AIM, Google Talk và Skype, dịch vụ nào an toàn nhất?

Bạn có thể truy cập Skype tại đây: http://www.skype.com/intl/en-us/home.

1 comment:

  1. Theo tôi biết thì skype an toàn nhất. Tôi thấy dùng skype cũng rất tiện, vừa điện thoại rẻ, video call và mức độ an toàn tốt hơn những dịch vụ chat kia rất nhiều.

    ReplyDelete